Portfolio-ondernemingen

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij | Smart Equity

NMP zet in op groei door kapitaal en kennis aan te bieden aan de MKB-ondernemingen. MKB-ondernemingen krijgen door onze gerichte aanpak de kans sneller te groeien en een grotere marktpositie te realiseren.

Op basis van onze ingezette strategie, over de afgelopen jaren, is de investeringsfocus van NMP gericht op, (familie)bedrijven waarbij het fonds een rol speelt in het opvolgingsvraagstuk, bedrijven in groeisectoren, acquisities die de MKB-ondernemingen versterken.