Investeringscommissie

Investeringscomissie

De investeringscommissie adviseert Nederlandse MKB Participatiemaatschapij (NLMP) met betrekking tot strategische vraagstukken. Daarnaast beoordeelt de investeringscommissie portfolio-ondernemingen, waarin onze MKB-aandelen en Fixed Income Participatie fondsen beoogen te investeren. In het transactieproces speelt de investeringscommissie een essentiële rol.

De heer H. Coppens

Hans Coppens, accountant en ex partner van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PWC) is voornamelijk werkzaam geweest voor en bij kleine en middelgrote familiebedrijven.

Als zodanig heeft hij veel ervaring opgedaan bij alles wat er speelt bij MKB bedrijven op het gebied van o.a. Interne beheersing, administratieve organisatie, bestuurlijke informatievoorziening, overname en waarderingsvraagstukken, bedrijfsfinanciering en bedrijfsopvolging.

Momenteel is Hans als parttime docent werkzaam op de accountantsopleiding bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven als docent Bedrijfseconomie en Externe Verslaggeving.

De heer J.A. van Dijk

Johannes van Dijk heeft ruime ervaring in Business Control, het besturen van pensioenfondsen en houden van toezicht. Johannes was in het verleden lid van de Audit en Financiele Commissie van KPN en heeft indirect leiding gegeven aan de Risk en Compliance afdeling.

Johannes heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd en heeft later opleidingen afgerond op het gebied van Governance en Leadership.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit investeerders in onze MKB-obligatie fondsen. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies over de informatievoorziening aan de investeerders door NLMP. Daarnaast houdt de Raad van Advies toezicht op de investeringscriteria die gelden voor onze MKB-obligatie fondsen.

NLMP organiseert vier keer per jaar een vergadering met de Raad van Advies. In deze vergaderingen beantwoorden wij actuele vragen die bij investeerders spelen. De Raad van Advies brengt ook bedrijfsbezoeken aan onze deelnemingen om onafhankelijk en naar hun eigen inzicht de deelnemingen te beoordelen.

De leden van de Raad van Advies bestaan momenteel uit:

  • De heer H.C.M. Vergouwen
  • De heer J. Schrik
  • De heer R.J. Sanders