Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NLMP) is een Nederlandse participatiemaatschappij die MKB-ondernemingen ondersteunt. Investeerders kunnen via NLMP investeren in Nederlandse MKB-bedrijven met NLMP-obligaties en winstdelende MKB-participaties.

De beleggingshorizon varieert van 4 tot 9 jaar en de investeringsfocus ligt op opvolgingstrajecten bij (familie)bedrijven en het uitvoeren van een Buy and Build-strategie om de groei en waardecreatie van portfolio-ondernemingen te versnellen. De Buy and Build-strategie houdt in dat NLMP gerichte acquisities van complementaire bedrijven doet om schaalvoordelen te behalen en de groei van portfolio-ondernemingen te bevorderen.

NLMP gelooft in de kracht van deze strategie en hanteert een proactieve en hands-on aanpak om groei en waardecreatie in portfolio-ondernemingen te stimuleren. De Smart Equity-aanpak van NLMP maakt gebruik van slimme data en gerichte acquisities om aantrekkelijke resultaten te behalen voor investeerders en deelnemingen.

Lees meer