The Retro Family

The Retro Family is het grootste online warenhuis in Nederland van retro-producten en daarin marktleider. The Retro Family verkoopt via een webshop vintage geïnspireerde producten met een moderne twist. Het zijn producten met het design van toen gecombineerd met de technologie van nu. Het assortiment varieert van audio tot telefonie en van funcooking tot analoge fotografie en kleding. Het bedrijf beschikt over een grote klantenkring. 90% van de klanten beoordelen het bedrijf als positief. Het bedrijf wordt met name geroemd door de snelle levering en unieke producten.

De laatste 3 jaar is de omzet jaarlijks verdubbeld. En The Retro Family is klaar voor de uitbreiding in Europa. Met een nieuw distributiecentrum, en de uitbreiding van het assortiment zal The Retro Family nieuwe afzetmarkten, zoals Duitsland en België bedienen. Verdere groei naar andere landen wordt niet uitgesloten.

Participatie The Retro Family
Sector E-commerce
Participatiedatum 08/12/2017
Website https://www.theretrofamily.nl/
Participatiestrategie Groeikapitaal
Fonds Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV