Data driven management

NMP voert op menselijke wijze een actief portfoliomanagement
via haar Data-driven AI systemen

Naast een behouden financieringsstructuur ondersteunt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij op actieve en menselijke wijze haar MKB-ondernemingen. NMP beschikt over ruim 3.500.000 datapunten, waarmee de prestaties van de deelnemingen worden vergeleken. De data wordt door ons team vertaalt, waarna wij samen met de deelnemingen strategische beslissingen nemen en zo inspelen op marktkansen. 

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij werkt samen met bewezen marktspeler zoals, S&P en Preqin.

NMP biedt naast financiering (buiten de aandelentransactie om) ook knowhow op het gebied van business development, communicatie, finance & control. In samenwerking met de portfolio-manager richten wij de organisatie efficiënt in. Dit resulteert in maandelijks stuurinformatie, waardoor de ondernemer en NMP samen strategische beslissingen nemen. Op basis van de ontvangen stuurinformatie worden de prestaties van de onderneming middels ruim 3,5 miljoen datapunten vergeleken met soortgelijke ondernemingen en sector gegevens. De focus ligt hierbij op de mogelijkheid om de omzet en de winstgevendheid van de deelnemingen te verbeteren.

Het NMP team ondersteunt de deelnemingen waarnodig. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij de jaarlijkse opstelling van de financiële cijfers, besprekingen met de bank en/of eventuele juridische disputen.

Dit betekent dat NMP de ondernemer laat ondernemen met ondersteuning door het NMP team en het netwerk van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.

NMP Datapartners