Smart Equity Strategie

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij maakt als eerste fondsbeheerder gebruik van de Smart Equity strategie. De drie pijlers van een Smart Equity strategie zijn:

  • Het uitsluiten van overnamefinanciering
  • De uitgifte van Fixed Income participaties
  • Actief aansturen van Portfolio-ondernemingen met behulp van slimme data systemen en ESG richtlijnen

De Smart Equity strategie combineert een slim fondsprofiel met een actieve ondersteuning aan deelnemingen. NLMP realiseert rendement uit een duurzame groei en wij verbeteren de efficiency van onze deelnemingen.

Geen externe (bancaire) overnamefinanciering

In 2018 heeft het bestuur beleidsmatig besloten geen banken bij aankooptransacties te betrekken. NLMP heeft hiermee bewust gekozen voor een lagere rente op haar investeringen variërend vanaf 8% tot 14.9% (na kosten) op jaarbasis. Echter is het financieringsrisico van de NLMP initiatieven structureel lager dan bij vergelijkbare initiatiefnemers in de branche.

Doordat NLMP geen gebruik maakt van externe financiers komen onze deelnemingen en onze investeerders op de eerste plaats. Hierdoor kunnen onze deelnemingen hun winst in groei investeren en ook nog dividend uitkeren aan onze investeerders.

Op het niveau van deelnemingen kan wel werkkapitaalfinanciering worden aangetrokken van een bank. Dit word door de deelneming gedaan om, bijvoorbeeld, voorraad te financieren.

Fixed Income Participaties

Via Fixed Income participaties bouwt u een jaarlijks rendement op en geniet u een winstdeling op einddatum. Doordat onze fondsen geen gebruik maken van overnameleningen hebben onze fondsen geen hoge aflossingsdruk. Door deze structuur kunnen onze Fixed Income participaties aan beleggers op regelmatige basis een rendement uitkeren.

NLMP investeert in ondernemingen met een sterk trackrecord. Voordat wij een investering afronden laten wij onze accountant en fiscalisten de financiële prestaties van de potentiële MKB-onderneming onderzoeken. Hierbij krijgt de kwaliteit van de kastromen primair onze aandacht. Hierdoor verzekeren wij ons van solide kasstromen die de basis vormen voor de rentebetalingen aan onze beleggers.

Middels onze Fixed Income participaties hebben onze beleggers een manier om hun kapitaal te spreiden. Een particuliere belegger kan zelf ook zijn of haar investeringen spreiden, maar onze fondsen bieden meer mogelijkheden om te spreiden over bewezen winstgevende MKB-ondernemingen door het hoger fondsvolume.

Data Driven management

Naast een behouden financieringsstructuur ondersteunt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij op actieve en menselijke wijze haar MKB-ondernemingen. NLMP beschikt over ruim 3.500.000 datapunten, waarmee de prestaties van de deelnemingen worden vergeleken. De data wordt door ons team vertaalt, waarna wij samen met de deelnemingen strategische beslissingen nemen en zo inspelen op marktkansen.