Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NLMP) is een van oorsprong Nederlandse participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in het ondersteunen van MKB-ondernemingen. Via onze NLMP-obligaties en winstdelende MKB-participaties kunnen investeerders gespreid investeren in succesvolle Nederlandse MKB-bedrijven.

Onze fondsen bieden aantrekkelijke rendementen en kennen een beleggingshorizon van 4 tot 9 jaar. Bij NLMP ligt de investeringsfocus op het ondersteunen van opvolgingstrajecten bij (familie)bedrijven en het uitvoeren van een Buy and Build-strategie ten behoeve van onze portfolio-ondernemingen.

Een Buy and Build-strategie is een methode om de groei en waardecreatie van portfolio-ondernemingen te versnellen. Dit doen wij door gerichte acquisities van complementaire bedrijven om versneld schaalvoordelen te behalen en de groei van de portfolio-ondernemingen te bevorderen. Deze strategie biedt meervoordelen, waaronder, product diversificatie, een verbeterde concurrentiepositie en verhoogde waardecreatie.

Bij NLMP geloven we in de kracht van een Buy and Build-strategie om groei en waardecreatie in onze portfolio-ondernemingen te stimuleren. We hanteren een proactieve en hands-on aanpak, waarbij we onze portfolio-ondernemingen ondersteunen en begeleiden tijdens het gehele proces. Onze Smart Equity-aanpak is gericht op het gebruik van slimme data en gerichte acquisities om groei te realiseren en aantrekkelijke resultaten te behalen voor onze investeerders en deelnemingen