Investeringscriteria

Onderstaande investeringscriteria kunnen per fonds afwijken.

 • Het hoofdkantoor en het management zijn gevestigd in Nederland en/of België.
 • Het management is bereid om mee te participeren.
 • De investering per deelneming varieert van € 750.000 tot € 5.000.000
 • De totale ondernemingswaarde per deelneming varieert tussen de € 1.000.000 en € 15.000.000.
 • De EBITDA van de MKB-onderneming bedraagt gemiddeld € 750.000 en maximaal € 3.000.000.
 • De solvabiliteitsratio van de MKB-onderneming is minimaal 35%.
 • De MKB-onderneming is minstens vijf jaar actief.
 • Onze fondsen participeren bij voorkeur in MKB-ondernemingen die versneld kunnen groeien middels een buy & build strategie of doormiddel van internationalisering.

NLMP sluit de volgende sectoren uit: landbouw & visserij, horeca en de bouw. Tevens participeert NLMP niet in startups (startende MKB-ondernemingen met een negatieve cashflow en/of vrijwel geen omzet/winst).

Transactievormen

 • Buy and Build. Door samenwerking met NLMP kunnen onze deelnemingen versneld groeien middels strategische-overnames van complementaire MKB-ondernemingen.
 • Management Buy Out. Een Management Buy Out (MBO) is een vorm van overname waarbij een MKB-onderneming deels wordt verworven door het zittende management. Hierbij treedt NLMP op als financieel partner.
 • Opvolgingsvraagstukken binnen (Familie)bedrijven waar geen opvolger voor kan worden gevonden, of waarbij teneinde de overname te financieren door de opvolger aanvullend kapitaal nodig is. Hierbij treedt NLMP op als financieel partner.
 • Pre-exit. Als ondernemer wilt u een deel van uw aandelenbelang ten gelde maken. U verkoopt in dit geval een deel van uw aandelen aan NLMP. Tegelijkertijd geniet u de synergievoordelen en innovatiekracht van de groep, waarbij u mee profiteert van de waardestijging van uw resterende aandelenbelang.