NMP Smart Equity

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij maakt als eerste fondsbeheerder gebruik van de Smart Equity strategie. Deze strategie bewijst zich anno 2020 optimaal. De vier pijlers van een Smart Equity strategie zijn:

 • De uitgifte van Fixed Income participaties
 • Het uitsluiten van overnamefinanciering
 • Investering in snelgroeiende en non cyclische sectoren met het oog op de aankomende decennia
 • Actief aansturen van Portfolio-ondernemingen met behulp van slimme data systemen en ESG richtlijnen

De Smart Equity strategie combineert een slim fondsprofiel met een actieve ondersteuning aan portfolio-ondernemingen. NMP realiseert rendement uit een duurzame groei en wij verbeteren de efficiency van de ondernemingen.

Geen externe (Bank) financiering. Bewuste keuze voor een solide structuur.

In 2018 heeft het bestuur beleidsmatig besloten geen banken bij de transacties te betrekken. NMP heeft hiermee, bewust gekozen voor een lagere rente op haar investeringen van 8% tot 14.9% (na kosten) op jaarbasis. Echter is het risicoprofiel van de NMP initiatieven structureel lager dan bij vergelijkbare initiatiefnemers in de branche.

Doordat NMP geen gebruik maakt van externe financiers komen onze MKB-ondernemingen en onze investeerders op de eerste plaats. Hierdoor kunnen onze MKB-ondernemingen een deel van hun winst in groei investeren en het resterende deel als dividend uitkeren aan onze investeerders.

Smart Equity Investeringscriteria

Onderstaande investeringscriteria kunnen per fonds afwijken.

 • Het hoofdkantoor en het management zijn gevestigd in Nederland en/of België.
 • Het management is bereid om mee te participeren.
 • De investering van het Fonds per Deelneming varieert van € 750.000 tot € 5.000.000
 • De totale ondernemingswaarde per deelneming varieert tussen de € 1.000.000 en € 15.000.000.
 • De EBITA van de MKB-onderneming in het meest recente boekjaar is minimaal € 200.000.
 • De solvabilteitsratio van de MKB-onderneming is minimaal 35%.
 • De MKB-onderneming is minstens vijf jaar actief.
 • Onze fondsen participeren bij voorkeur in Portfolio-Ondernemingen die versneld kunnen groeien middels een buy & build strategie of doormiddel van internationalisering.

NMP sluit de volgende sectoren uit: landbouw & visserij, horeca en de bouw. Tevens participeert NMP niet in startups (startende MKB-ondernemingen met een negatieve cashflow en/of vrijwel geen omzet/winst).

Smart Equity Transactievormen

 • Buy and Build. Door samenwerking met NMP kunnen onze portfolio-ondernemingen versneld groeien, middels strategische-overnames van complementaire MKB-ondernemingen.
 • Management Buy Out. Een Management Buy Out (MBO) is een vorm van overname waarbij een MKB-onderneming deels wordt verworven door het zittende management. Hierbij treedt NMP op als financieel partner.
 • Opvolgingsvraagstukken binnen (Familie)bedrijven waar geen opvolger voor kan worden gevonden, of waarbij teneinde de overname te financieren door de opvolger aanvullend kapitaal nodig is. Hierbij treedt NMP op als financieel partner.
 • Pre-exit. Als ondernemer wilt u een deel van uw aandelenbelang ten gelde maken. U verkoopt in dit geval een deel van uw aandelen aan NMP. Tegelijkertijd geniet u de synergievoordelen en innovatiekracht van de groep, waarbij u mee profiteert van de waardestijging van uw resterende aandelenbelang.