Portfoliomanagement

Het NMP team bestaat uit ervaren en pragmatische specialisten op het gebied van, management, finance en sales.

Ons team bestaat uit professionals die zijn geselecteerd op hun kennis en pragmatische aanpak om onze smart equity strategie zo effectief mogelijk tot uitvoer te brengen. Samen beschikken de NMP teamleden over een evenwichtige mix van operationele vaardigheden, kennis over fusies en overnames, strategisch advies, bedrijfsfinanciering en ondernemerschap. Samen met het management van de portfolio-onderneming bepaalt het NMP team de strategische richting van de portfolio-ondernemingen.

Het NMP Team beschikt bovendien over de nodige kennis om specifieke thema’s in verband met de portfolio-ondernemingen aan te pakken en om het management van deze ondernemingen waar nodig op project basis bij te staan.