Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II B.V.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V. geeft geen obligaties uit en is gesloten voor inschrijving. De looptijd van het fonds is gestart op één (1) juli 2017. De obligaties worden uiterlijk op 1 juli 2024 afgelost.
Nederlandse MKB Participatiemaatschappij
Sluitingsdatum: 01/07/2017
Looptijd: 7 jaar
Type fonds: Growth Equity

Kenmerken

  • MKB-obligaties
  • De looptijd van het fonds bedraagt maximaal 7 jaar.
  • Het rendement bedraagt 7,2% tot 9% op jaarbasis.
  • Dit fonds heeft voor de financiering van haar transacties geen gebruik gemaakt van bankfinanciering.
  • Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk.

Groei en innovatiebeleid

Innovatie is een belangrijke factor om groei te realiseren. De belangrijkste randvoorwaarden voor innovatie zijn kennis en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De toegang tot en beschikbaarheid van alternatieve financieringsbronnen zijn in opkomende mate steeds belangrijker voor Nederlandse MKB-ondernemingen. Nederlandse MKB-ondernemingen financieren zich hoofdzakelijk via banken, terwijl die aan portfolio-ondernemingen strenge kredietvoorwaarden stellen.

Doordat het fonds groeikapitaal beschikbaar heeft gesteld krijgen de portfolio-ondernemingen de ruimte om vernieuwend ondernemerschap en innovatie door te voeren. Dit resulteert in groei en dus toenemende waarde-creatie door de portfolio-ondernemingen. Ook is het fonds actief betrokken bij het realiseren van strategische keuzes, door onder andere in samenwerking met haar portfolio-ondernemingen een groei-hexagoon uit te voeren. Het fonds zet in op groei door kapitaal en kennis aan te bieden aan haar portfolio-ondernemingen. Hierdoor krijgen de portfolio-ondernemingen de kans sneller te groeien dan hun concurrenten en dus een grotere marktpositie te veroveren.

Exit | Buy Back New Amsterdam

Op 31 december 2019 heeft Nederlandse MKB Participatiemaatschappij na de afronding van een succesvolle groeistrategie de aandelen aan voormalig aandeelhouders weer verkocht. Samen met Nederlandse MKB Participatiemaatschappij heeft het management binnen 2 jaar New Amsterdam van een content bureau naar een full service communicatiebureau getransformeerd. New Amsterdam biedt haar dienstverlening aan grote internationale spelers, zoals Vodofone/Ziggo en Heineken.

Risico’s

Investeren in MKB-obligaties brengt materiele risico’s met zich mee. Ten aanzien van de uitgevende instelling noemen wij als voorbeelden het risico met betrekking tot de gekozen financieringsvorm, risico op onmogelijkheid om bankfinanciering te verkrijgen, inkomstenrisico, solvabiliteitsrisico en het risico dat bij uitwinning van het pandrecht de executie opbrengst lager is dan de totale vordering van obligatiehouders. Ten aanzien van de MKB-obligaties noemen wij het risico op beperkte verhandelbaarheid van de obligaties en het risico op mogelijke vervroegde aflossing. Verwezenlijking van deze en andere risico’s kan er toe leiden dat wij uw rente en/of aflossing aan het einde van de looptijd niet geheel kunnen terugbetalen.