Leon Breed

Managing partner

De heer Breed is oprichter en algemeen directeur van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.  De heer Breed heeft zich na zijn studie Internationaal Management gespecialiseerd in verschillende thema’s als de schaalbaarheid van bedrijven, strategische marktontwikkeling, bedrijfsintegratie, het realiseren van synergiën en het beoordelen van managementkwaliteiten. Deze thema’s zijn belangrijk voor een succesvolle implementatie van het participatiebeleid. De heer Breed heeft diverse (aankoop en verkoop) transacties succesvol afgerond, waarbij de focus op waardecreatie binnen de MKB-ondernemingen lag.

LinkedIn