Adviesorgaan NMP

Investeringscomissie

De investeringscommissie adviseert NMP met betrekking tot strategische vraagstukken. Daarnaast beoordeelt de investeringscommissie portfolio-ondernemingen, waarin onze fondsen beoogen te investeren. In het transactieproces speelt de investeringscommissie een essentiële rol. NMP voert de onderhandelingen met de verkopers, echter houden wij de investeringscommissie doorlopend op de hoogte, alsmede van de due diligence resultaten.

Gedurende de looptijd van onze fondsen monitort de investeringscommissie de portfolio-ondernemingen en ondersteunt zij samen met de fondsmanager de participaties op strategisch gebied.

H. Stegenga

Hendrik  Stegenga heeft een brede ervaring als Enterprise Sales Director Software Benelux (IBM), waarbij het leiden van multidisciplinaire teams en het oplossen van complexe uitdagingen centraal stonden. In deze functie was Hendrik ook lid van het IBM Benelux Software Management team. Hendrik is tevens partner geweest bij PwC en was gedurende deze tijd actief op het gebied van Fast Moving Consumer Goods en Financial Services. Sinds dit jaar is hij meer actief met investeringen in start en scale ups.

Hij heeft Business Administration en Marketing gestudeerd en later opleidingen afgerond op het gebied van Strategic Sales management en Leadership strategy.

Momenteel is er nog plaats in de investeringscommissie. Kandidaten (investeerders) kunnen contact met NMP opnemen via, info@mkbpartmij.nl.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit investeerders uit onze fondsen. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies over de informatievoorziening aan de investeerders door NMP. Alle investeerders kunnen zich aanmelden voor een plek in de Raad van Advies. NMP heeft vier keer per jaar een vergadering met de Raad van Advies. In deze vergaderingen beantwoorden wij actuele vragen die bij investeerders spelen. De Raad van Advies brengt ook bedrijfsbezoeken aan onze portfolio-ondernemingen om onafhankelijk van NMP met de portfolio-managers te spreken en naar hun eigen inzicht de portfolio-ondernemingen te beoordelen.

De leden van de Raad van Advies bestaan momenteel uit:

  • De heer H.C.M. Vergouwen
  • De heer J. Schrik
  • De heer R.J. Sanders