NMP Fixed Income participaties

Fixed Income participaties kwalificeren als MKB-obligaties of winstdelende MKB-participaties.

MKB-obligaties keren een jaarlijkse couponrente uit. Winstdelende MKB-participaties bieden een jaarlijks voorkeursrendement en een winstdeling op einddatum. Doordat onze fondsen geen gebruik maken van overnameleningen hebben onze fondsen geen hoge aflossingsdruk. Door deze structuur kunnen onze Fixed Income participaties aan deelnemende beleggers op regelmatige basis een rendement uitkeren.

NMP investeert in ondernemingen met sterk trackrecord. Voordat wij een investering afronden laten wij onze accountant en fiscalisten de financiële prestaties van de potentiële MKB-onderneming onderzoeken. Hierbij krijgt de kwaliteit van de kasstromen primair onze aandacht. Hierdoor verzekeren wij ons van solide kasstromen die de basis vormen voor de rentebetalingen aan onze beleggers.

Middels onze Fixed Income participaties hebben onze beleggers een manier om hun kapitaal te spreiden. Een particuliere beleggers kan zelf ook zijn of haar investeringen spreiden, maar onze fondsen bieden meer mogelijkheden vanwege het grotere vermogen (meer beleggers, dus meer vermogen). Hierdoor zijn onze fondsen en Fixed Income participaties ook geschikt voor beleggers met een minder groot vermogen.

Meer informatie over beleggen