• Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

  Partner in resultaat

  Lees verder
  Partner in resultaat
 • Groeikapitaal voor het MKB

  Ondersteuning van uw organisatie met kennis en kapitaal

  Lees verder
  Productontwikkeling MKB
 • Participaties

  Meer informatie over onze MKB-portefeuille

  Lees verder
  Innovatie MKB

Raad van advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van het bestuur en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Advies adviseert over mogelijke  investerings- en desinvesteringsbeslissingen in deelnemingen. Daarnaast geeft zij advies over de informatievoorziening aan de investeerders door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.

Doelstelling Raad van Advies Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Het belangrijkste doel van de Raad van Advies is:

 • Waarborgen van kwaliteit; Nederlandse MKB Participatiemaatschappij heeft middels de RvA toegang tot de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, opdat de investeringscriteria van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij aansluit bij de wensen en mogelijkheden van alle investeerders en haar stakeholders.
 • Versterking van organisatie en controleorganen; Nederlandse MKB Participatiemaatschappij wil graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verder vertalen in activiteiten. Hiertoe behoort onder meer het aanbevelen en samenstellen van de Raad van Commissarissen en eventuele andere controleorganen bij de verworven deelnemingen.
 • Transparantie en informatievoorziening; De Raad van Advies adviseert de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij over haar beleid ten aanzien van haar informatievoorziening en verslaglegging, naar alle investeerders en haar stakeholders.
Raad-van-advies