Nederlandse MKB Participatiemaatschappij IV B.V.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij IV B.V. geeft geen MKB obligaties uit en is gesloten voor inschrijving. De looptijd van het fonds start op 1 juni 2021. De obligaties worden uiterlijk op 1 juni 2029 afgelost. Het fonds heeft een sectorfocus op E-commerce, IT, Groothandel Food en Groothandel Non Food.
MKB obligatie fonds
Sluitingsdatum: 31/05/2021
Looptijd: 8 jaar
Type fonds: Buy-out

Kenmerken

 • MKB-obligaties
 • De looptijd van het fonds bedraagt maximaal 8 jaar.
 • De couponrente bedraagt 5% tot 6,5% op jaarbasis*.
 • De rentetoeslag bedraagt 1 tot 1,25% op jaarbasis*.
 • Dit fonds maakt voor de financiering van haar transacties geen gebruik gemaakt van bankfinanciering.
 • De MKB-ondernemingen maken gebruik van werkkapitaalfinanciering.
 • Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk.

Buy-out

Het fonds richt zich op het verkrijgen van aandelenbelangen in MKB-ondernemingen. Zo bouwen wij een brug tussen de groei- en financieringsbehoeften van MKB-ondernemers en de rendementsbehoefte van obligatiehouders.

Het fonds investeert door middel van de volgende strategieën:
• Door middel van het verstrekken van groeikapitaal zorgt het fonds ervoor dat een MKB-onderneming de volgende fase in een ondernemingscyclus kan bereiken, bijvoorbeeld in de vorm van internationale uitbreiding.
• De MKB-onderneming heeft een Buy-and-build strategie, waarbij de doelstelling is om de onderneming door middel van één of meerdere acquisities van andere ondernemingen versneld te laten groeien.
• Het zittende management kan willen overgaan tot een Management Buy-out (MBO), waarbij de onderneming wordt uitgekocht door het zittende management. Indien het zittende management over onvoldoende middelen beschikt, kan het fonds samen met het management de MBO financieren.
• Een ondernemer wil een deel van zijn vermogen veilig stellen door een deelbelang in zijn MKB-onderneming aan het fonds te verkopen.

Risico’s

Investeren in MKB-obligaties brengt materiele risico’s met zich mee. Ten aanzien van de uitgevende instelling en MKB oligaties noemen wij als voorbeelden:

 • Tegenvallende uitkering door deelnemingen
 • Financieringsrisico op het niveau van deelnemingen
 • Later dan verwachte liquidatie van illiquide bezittingen
 • De couponrente kan worden opgeschort
 • De MKB-obligaties kunnen vervroegd worden afgelost
 • De MKB-obligaties zijn beperkt verhandelbaar

Verwezenlijking van deze en andere risico’s kan ertoe leiden dat wij uw rente en/of aflossing aan het einde van de looptijd niet geheel kunnen terugbetalen. Potentiële beleggers dienen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de MKB-obligaties te beleggen volledig te begrijpen.