MKB

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij participeert in gevestigde MKB-ondernemingen met gedegen prestaties uit het verleden. Onze focus ligt niet op startups, dikwijls non-solvabele bedrijven.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij neemt een aandelenbelang in MKB-ondernemingen die met de poten in de klei staan en uitbreidingsplannen hebben voor de toekomst. Dergelijke uitbreidingsplannen vereisen echter kapitaal, iets dat de banken tegenwoordig niet altijd even soepel verstrekken.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij biedt ondersteuning in de vorm van groeikapitaal, maar biedt ook ondersteuning in de vorm van kennis. De obligatiehouders kunnen hun ondernemerskennis aanbieden aan de participerende ondernemingen.

Voorwaarden voor MKB-ondernemingen

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij biedt alternatieve financiering voor het MKB in de vorm van obligatieleningen en MKB aandelen. De ondernemingen waarin Nederlandse MKB Participatiemaatschappij deelneemt, hebben een bewezen staat van dienst en zijn solvabel.

De Participatiemaatschappij richt zich niet op startups met een negatieve cashflow of een nihile winst of omzet. Een belangrijke voorwaarde voor een initiatief is dat zowel het hoofdkantoor als het management van een potentiële participatie is gevestigd in Nederland en dat het management bereid is om actief deel te nemen.

Naast dat startups met een lage omzet zijn uitgesloten voor participatie, zijn ook ondernemingen in de sectoren landbouw & visserij, horeca en bouw uitgezonderd. Voor alle criteria betreft MKB deelnemingen in een van de fondsen van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verwijzen we u naar ons participatiebeleid.

Groeibeleid

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij neemt hoofdzakelijk aandelenbelangen in gevestigde ondernemingen met uitbreidingsplannen. Wij verstrekken groeikapitaal aan deze ondernemingen in de vorm van een obligatielening of een aandelenuitgifte.

Een van de belangrijkste factoren om groei te realiseren en waarde te creëren is innovatie. Vernieuwing vindt vaak echter pas plaats na kennisdeling en gekwalificeerd personeel, welke beiden een kapitaalinjectie vereisen. Banken stellen strenge kredietvoorwaarden aan ondernemingen.

Hierdoor worden alternatieve financieringsmethoden zoals Nederlandse MKB Participatiemaatschappij steeds belangrijker voor het MKB.

Door het beschikbaar stellen van groeikapitaal door de Participatiemaatschappij en de obligatiehouders kunnen uitbreidingsplannen gerealiseerd worden, evenals innovatie.

MKB deelnemingen

Enkele vooraanstaande participaties van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij zijn Retro Family, Marant en Pielkenrood. Gevestigde bedrijven met een drijfveer om te groeien, vernieuwen en uit te breiden.

De Retro Family concentreert zich bijvoorbeeld op uitbreiding naar het buitenland. Hiervoor was een geldinjectie vereist voor distributie en assortiment. Door een sterke en transparante samenwerking met investeerders en ondernemers wordt de focus gelegd op het benutten van potentie en alle mogelijkheden tot groei. Het vermogen wordt geïnvesteerd in nieuwe productietechnologieën die leiden tot groei en waardecreatie.

Ik wil mij graag inschrijven voor de nieuwsbrief