Educatieproject: Saidia Kwale

De maatschappelijke overtuiging van NMP vindt zijn oorsprong in educatie. Een kwalitatief hoog educatie programma, draagt niet alleen bij aan economische vooruitgang maar is ook onlosmakelijk verbonden aan een duurzaam leven en milieu.

Om deze reden donneert NMP 25% van de door haar ontvangen emissievergoeding aan maatschappelijke projecten met een educatieve impact. NMP steunt maatschappelijke projecten op nationaal, regionaal en globaal niveau.

Stichting Saidia Kwale

Al eerste internationale project sponsort NMP per 1 juli 2020 Stichting Saidia Kwale. De stichting spant zich in om, in samenwerking met de lokale bevolking, de levensstandaard in een van de armste regio’s van Kenia te verbeteren.

Stichting Saidia Kwale spant zich in om te helpen de bevolking van Bang’a en Kasemeni zelfvoorzienend te maken. Op deze manier zijn de lokale gemeenschappen beter in staat om zichzelf te helpen en raken ze minder afhankelijk van externe steun. Door te investeren in het onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg en opleidingen levert Stichting Saidia Kwale een duurzame lastenverlichting voor een van de armste regio’s van Kenia.

Bekijk de projecten die Stichting Saidia Kwale steunt in de dorpen Bang’a en Kasemeni in Kwale County, Kenia.

Bekijk de projecten