Privacybeleid

Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer B.V. (hierna: ‘NMP’) verwerkt bij het aanbieden en uitgeven van MKB-obligaties en Fixed Income Participaties persoonsgegevens.

NMP hecht belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring kunt u dan ook informatie vinden of, hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende
privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
In het kader van het aanbieden en uitgeven van MKB-obligaties en Fixed Income Participaties verzamelt en verwerktNMP de volgende persoonsgegevens van u:

 • uw NAW-gegevens;
 • uw geboortedatum;
 • uw e-mailadres;
 • de aan u toegewezen registratienummers;
 • bank- en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
NMP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, geboortedatum, adresgegevens en e-mailadres worden verwerkt om uitvoering te geven aan de met u te sluiten of gesloten overeenkomst, onder meer voor de inschrijving in het register van obligatiehouders of/en het register verband houdende met de registratie van Fixed Income Participaties;
 • uw adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt om te communiceren over de obligaties en Fixed Income Participatie en om uitnodigingen voor vergaderingen toe te zenden;
 • uw adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de gestelde vragen via het contactformulier op de website of de gestelde vragen per e-mail;
 • de aan u toegewezen registratienummers worden gebruikt om uw obligaties en/of Fixed Income Participaties te identificeren te registreren;
 • uw bank- en betaalgegevens worden gebruikt om de aan u toekomende uitkeringen aan u te betalen.

Investerings Memorandum & Fonds Document

De persoonsgegevens van geïnteresseerden in onze fondsdocumenten worden door NMP opgeslagen. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij NMP. NMP beschermt de persoonsgegevens van zijn activiteiten zoals beschreven in de privacyverklaring op de website van Nederlandse participatiemaatschappij Beheer B.V. Voor de promotie van alle NMP producten maakt NMP gebruik van de naam- en adresgegevens van klanten, prospects en suspects. De gegevens worden nooit en te nimmer aan derden verstrekt. Maar als het toch op prijs gesteld wordt om informatie of gegevens uit het bestand te laten verwijderen, dan kunt u dat schriftelijk melden bij Nederlandse participatiemaatschappij Beheer B.V.

Beveiligd

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij gooedkeuring accepteer je het gebruik ervan. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 1. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 2. Geanonymiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt
 3. Niet-geanonymiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website
 4. Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd, tenzij u de cookies bij uw websitebezoek niet accepteert. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics (geanonimiseerde analytische cookie)
 • LinkedIn (tracking cookie)
 • Hubspot (tracking cookie)

Google Analytics cookies worden geanonimiseerd geplaatst. Dat wil zeggen dat het laatste gedeelte van uw IP-adres automatisch wordt verwijderd. Jouw gegevens worden dan anoniem verwerkt en zorgen alleen voor analytisch gebruik van onze website.  Gegevens worden niet met Google. Met Google is hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

NMP bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. In beginsel bewaart NMP deze gegevens zo lang als u klant bij ons bent of tot het moment u uw toestemming intrekt. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat NMP zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de  persoonsgegevens. Ook kunt u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens verzoeken en heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar info@mkbpartmij.nl. Binnen een maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze. Daarnaast heeft u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Wij adviseren daarom om regelmatig onze website te bezoeken teneinde deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen?

Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.

Heeft u na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met NMP

Onze contactgegevens zijn:

Nederlands MKB Participatiemaatschappij Beheer B.V.:
Jachthavenweg 124
1081 KJ AMSTERDAM
TEL: 020 213 8700