Nederlandse Participatiemaatschappij aandelen B.V.

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen B.V. geeft geen aandelen uit en is gesloten voor inschrijving. De looptijd van het fonds is gestart op 1 juli 2018. Het fonds investeert in de sectoren: E-commerce, IT, Groothandel Food en Groothandel Non Food.
Smart Equity
Sluitingsdatum: 01/03/2020
Looptijd: 7,5 jaar
Type fonds: Buy-out

Kenmerken

  • MKB-aandelen
  • Verwachte looptijd  7,5 jaar.
  • Geprognosticeerd rendement 14,9% op jaarbasis.
  • Hurdle rate (minimum rendementseis) 8% op jaarbasis.
  • Dit fonds heeft voor de financiering van haar transacties geen gebruik gemaakt van bankfinanciering.
  • Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk.

Buy-out

Het fonds richt zich op het verkrijgen van aandelenbelangen in MKB-ondernemingen. Zo bouwen wij een brug tussen de groei- en financieringsbehoeften van MKB-ondernemers en de rendementsbehoefte van obligatiehouders.

Het fonds investeert door middel van de volgende strategieën:
• Door middel van het verstrekken van groeikapitaal zorgt het fonds ervoor dat een MKB-onderneming de volgende fase in een ondernemingscyclus kan bereiken, bijvoorbeeld in de vorm van internationale uitbreiding.
• De MKB-onderneming heeft een Buy-and-build strategie, waarbij de doelstelling is om de onderneming door middel van één of meerdere acquisities van andere ondernemingen versneld te laten groeien.
• Het zittende management kan willen overgaan tot een Management Buy-out (MBO), waarbij de onderneming wordt uitgekocht door het zittende management. Indien het zittende management over onvoldoende middelen beschikt, kan het fonds samen met het management de MBO financieren.
• Een ondernemer wil een deel van zijn vermogen veilig stellen door een deelbelang in zijn MKB-onderneming aan het fonds te verkopen.

Growth Equity

nnovatie is een belangrijke factor om groei te realiseren. De belangrijkste randvoorwaarden voor innovatie zijn kennis en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De toegang tot en beschikbaarheid van alternatieve financieringsbronnen zijn in opkomende mate steeds belangrijker voor Nederlandse MKB-ondernemingen. Nederlandse MKB-ondernemingen financieren zich hoofdzakelijk via banken, terwijl die aan portfolio-ondernemingen strenge kredietvoorwaarden stellen.

Doordat het fonds groeikapitaal beschikbaar heeft gesteld krijgen de portfolio-ondernemingen de ruimte om vernieuwend ondernemerschap en innovatie door te voeren. Dit resulteert in groei en dus toenemende waarde-creatie door de portfolio-ondernemingen. Ook is het fonds actief betrokken bij het realiseren van strategische keuzes, door onder andere in samenwerking met haar portfolio-ondernemingen een groei-hexagoon uit te voeren. Het fonds zet in op groei door kapitaal en kennis aan te bieden aan haar portfolio-ondernemingen. Hierdoor krijgen de portfolio-ondernemingen de kans sneller te groeien dan hun concurrenten en dus een grotere marktpositie te veroveren.

Risico’s

Beleggen in de certificaten van MKB aandelen brengt risico’s met zich mee, zoals o.a. een koersrisico. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het participatiefonds te laten inkopen. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Lees het informatie memorandum zorgvuldig alvorens u besluit te investeren. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld, klik hier. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het informatie memorandum. De rendementen betreffen prognoses op basis van ervaringscijfers van de beheerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De minimum rendementseis houdt in dat het participatiefonds minimaal 8% rendement (IRR) op jaarbasis moet hebben gerealiseerd voordat de beheerder aanspraak kan maken op een performance fee. Het rendement kan ook lager uitvallen, in welk geval de beheerder geen performance fee ontvangt.