Op 15 september j.l. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus Nederlandse MKB Participatiemaatschappij V B.V. goedgekeurd. De inschrijving op het vijfde NMP obligatiefonds opent op maandag 25 september a.s.. Geïnteresseerde beleggers kunnen vanaf maandag 25 september a.s. inschrijven op de NMP-obligaties. Het Fonds investeert in winstgevende ondernemingen die onder andere actief zijn in sectoren als e-commerce, handel en digital marketing.

De Autoriteiten Financiële Markten (AFM) heeft het prospectus getoetst en goedgekeurd op volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie. Dit mag echter niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden NMP-obligaties. Basseer uw beslissing om deel te nemen op het uitgebreide prospectus, welke u vrij kunt downloaden.

Aantrekelijk rendement op NMP-obligaties en toegang tot private equity vanaf een inleg ad € 20.000,-.

‘’Het fonds biedt een aantrekkelijk rendement dat ieder kwartaal wordt uitgekeerd’’, aldus Leon Breed, bestuurder van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP). Er worden vier klassen NMP obligaties uitgegeven en investeerders kunnen deelnemen vanaf € 20.000,-. De NMP obligaties keren op jaarbasis een couponrente uit vanaf 5% tot 6,5% op jaarbasis, afhankelijk van de inleg. Het totale fondsvolume bedraagt € 25.000.000,- opgebouwd uit €6.250.000,- eigen vermogen en € 18.750.000,- aan NMP obligaties. Met dit kapitaal verwacht het fonds in circa 10 winstgevende MKB-ondernemingen te investeren. Met de uitgifte van NMP-obligaties biedt NMP de mogelijkheid aan beleggers om nu ook via NMP-obligaties te beleggen in Private Equity met een inleg vanaf € 20.000,-.

Voortzetting van onze groeistrategie voor Nederlandse MKB-ondernemingen

Het fonds koopt MKB-ondernemingen zonder gebruik te maken van bankfinanciering. Dit geeft de ondernemingen meer ruimte om te investeren in groei en innovatie. De deelnemingen waarin het fonds kan participeren kunnen wel gebruik maken van werkkapitaalfinanciering die door een bank of het fonds worden verstrekt. ‘’De afgelopen jaren hebben wij onze portefeuille flink kunnen uitbreiden. Door de uitbreiding van onze portefeuille van MKB-ondernemingen hebben wij ook veel getalenteerde ondernemers weten aan te sluiten bij NMP. Samen met NMP en onze ondernemers zetten wij het groeipad voort, middels de focus op synergie in toekomstigge transacties.’’, zegt Menno Hulst, Investment Director. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij voert een actieve buy and build strategie om gericht maar versneld hun portfolio-ondernemingen te laten groeien.

NMP bouwt samen met haar ondernemers verder middels haar Buy & Build strategie

Het zijn de ondernemers die tegenwoordig steeds vaker de regie/de leiding nemen bij het speuren naar complementaire ondernemingen die goed bij hun huidige ondernemingen zouden kunnen passen. Of nog mooier, (zoals recent het geval was) dat overnamekandidaten zichzelf melden bij de portefeuillebedrijven van NMP. ‘Dat is een duidelijke trendbreuk als je het vergelijkt met het verleden en een nieuw hoogtepunt die wij hebben bereikt in de ruim zeven jaar die we nu actief zijn’, aldus Leon Breed (Managing Partner).

Een recent voorbeeld van een overnamekandidaat die zich spontaan meldde bij NMP was Altranet. Daar speelde de ondernemer achter A.K. For Pets zelf een sleutelrol bij de overname. ‘A.K. For Pets en Altranet stonden allebei op dezelfde internationale beurs in het Italiaanse Bologna en daar zijn de eerste initiële contacten gelegd met Altranet door de ondernemer achter A.K. For Pets. Het is een mooi voorbeeld van buy-and-build waarbij een van onze ondernemers zelf de regie heeft genomen en het overnametraject in gang heeft gezet,’ vertelt Menno Hulst.

Voor meer informatie over de NMP-obligaties klikt u hier.

Risico’s 

Investeren in NMP-obligaties brengt materiele risico’s met zich mee. Ten aanzien van de uitgevende instelling en NMP-obligaties noemen wij als voorbeelden:

  • Tegenvallende uitkering door deelnemingen;
  • Financieringsrisico op het niveau van deelnemingen;
  • Later dan verwachte liquidatie van illiquide bezittingen;
  • De couponrente kan worden opgeschort;
  • De NMP-obligaties kunnen vervroegd worden afgelost;
  • De NMP-obligaties zijn beperkt verhandelbaar. 

Verwezenlijking van deze en andere risico’s kan ertoe leiden dat wij uw rente en/of aflossing aan het einde van de looptijd niet geheel kunnen terugbetalen. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus.