‘We zeggen tegen ondernemers: We investeren in jouw voetbalteam. Maar jij en je personeel vormen de sterspelers’

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP) is een investeerder die zich richt op het samenstellen van groepen bedrij ven in dezelfde sector om gezamenlij ke groei te bevorderen. Het succes van deze aanpak ligt in het effectieve beheer en de synergieën die ontstaan tussen de deelnemende bedrijven.

Interview Elsevier juni 2023

‘We zeggen tegen ondernemers wel eens: we investeren in jouw voetbalteam. Maar jij en je personeel vormen de sterspelers. Als we die sterspelers eruit halen, hebben we geen sterrenteam meer.’ Die gedachte delen we ook intern. Het bedrijf dat we hebben gekocht, hangt aan elkaar van processen en medewerkers. Als je dat doorkruist, maak je eigenlij k iets moois kapot.’ ‘Het klassieke PE-denken – de onderneming volhangen met schuld en de kasstroom volledig onttrekken – past niet in onze filosofie.

We zullen altijd kijken of een onderneming efficiënter kan draaien. Dat is private equity eigen.’ Maar als je dat te ver doorvoert maak je een onderneming kapot en verlies je de samenwerking met de ondernemer en manager, benadrukt Hulst. ‘We geloven wel in duurzame, gezonde groei.’ NMP houdt ondernemingen gemiddeld tussen de vijf en acht jaar aan. ‘Daarmee hebben we een relatief lange horizon en kunnen we meedenken over de strategie.’ Breed benadrukt de up-side van de samenwerking. ‘Ondernemers vinden het prettig dat we meedenken over zaken als werkkapitaal. Een ondernemer in het mkb is vaak iemand die alleen bovenaan de ladder staat. Het is best wel een eenzame rol.

De functie van sparringpartner, dat je samen bouwt aan de groei en het succes van de onderneming, wordt erg gewaardeerd.’ NMP maakt geen gebruik van bancaire financiering. Breed: ‘Het fonds zorgt voor de zekerheden die normaalgesproken door een bank worden ingenomen. Máár belangrijker is dat de aflossings- en cashflowdruk van de schouder van de ondernemer worden genomen en we zonder tussenkomst van een bank meer invloed kunnen uitoefenen. Dit stelt ons in staat om een langetermij nstrategie te hanteren waarbij in groei kan worden geïnvesteerd en resultaten kunnen worden uitgekeerd aan investeerders.’

Leon Breed & Menno Hulst
V.l.n.r. Leon Breed (managing Partner), Menno Hulst (Investment Director)

Het volledige interview in Elsevier Juni 2023 kunt u onderstaand lezen en/of downloaden:.