Op 24 juni 2021 heeft Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V. haar obligatiehouders volledig afgelost. De looptijd van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V. was gestart in januari 2017. gedurende de looptijd heeft het fonds een succesvolle exit gerealiseerd in de clean tech sector, waaruit de obligatiehouders zijn afgelost.

7,5% tot 8,5% gerealiseerd rendement door de obligatiehouders

De obligatiehouders hebben gedurende de looptijd een rendement vanaf 7,5% tot 8,5% op jaarbasis ontvangen, welke in delen maandelijks uitkeerbaar werd gesteld. Daarnaast heeft het fonds geen gebruik gemaakt van bankfinanciering, waardoor alle inkomende kasstromen direct ter aflossing aan de obligatiehouders kon worden aangeboden.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V. was het eerste fonds, geïnitieerd door NMP. Inmiddels is NMP in 5 jaar doorgegroeid naar een fondsvolume ad 120 miljoen Euro. Hiermee investeert NMP de aankomende jaren verder in sectoren, zoals IT, E-Commerce en Groothandel. Met een focus op een buy and build strategie realiseert NMP een sterke groei voor haar deelnemingen en kennisoverdracht binnen haar portefeuille.

Over Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP) is een in Amsterdam gevestigde private equity partij. NMP hanteert de Smart Equity strategie. Hierbij ligt de acquisitie focus op ondernemingen in snelgroeiende en non cyclische sectoren. De acquisities worden zonder tussenkomst van een bank gefinancierd, waardoor ondernemingen meer ruimte krijgen voor het investeren in groei en innovatie. NMP voert een proactief management met behulp van slimme data systemen en ESG richtlijnen. Veel ondernemers besluiten hun onderneming met behulp van NMP verder uit te bouwen door de commerciële, pragmatische en menselijke invalshoeken van waaruit NMP werkt. Diverse co-investeerders, strategische investeerders en family offices hebben zich verbonden aan NMP, waardoor NMP niet alleen kapitaal maar ook kennis inbrengt ten bate van haar portfolio-ondernemingen.