Per 24 augustus jl. is Nederlandse MKB participatiemaatschappij PRI Signatory.  PRI (Principles for Responsible Investment) handelt in het langetermijnbelang van zijn signatories, van de financiële markten waarin zij opereren, en met name in het belang van het milieu en de samenleving als geheel. Aan het PRI zijn wereldwijd ruim 3000 financiele instellingen verbonden.

Doordat Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP) is aangesloten bij het PRI zijn wij in staat om samen met de middelen die het PRI aan haar signatorys biedt ons ESG beleid, efficiënter te kunnen uitvoeren en uniform binnen onze groep te rapporteren. De zes ESG richtlijnen van NMP sluiten volledig aan op het internationale beleid van PRI.

NMP integreert criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance in haar beleggingsprocessen. Wij zijn overtuigd dat de implementatie van het ESG beleid een essentieel onderdeel vormt, dat bijdraagt aan de kwaliteit van onze portfolio-ondernemingen en groep als geheel. NMP gelooft dat de inzet van haar kapitaal, operationele vaardigheden en lange termijn visie een positieve bijdrage levert aan een duurzaam resultaat.

Naast ons ESG beleid is NMP ook betrokken bij maatschappelijke projecten. Wij sponsoren regionale, nationale en internationale eductie-projecten. Een kwalitatief hoog educatie programma, draagt niet alleen bij aan economische vooruitgang maar is ook onlosmakelijk verbonden aan een duurzaam leven en milieu.

PRI Nederlandse MKB participatiemaatschappij
Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Klik hier voor de PRI registratie