Amsterdam – 13 juli 2021 – Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NLMP) heeft een substantieel meerderheidsbelang in Marindex B.V. verworven. Samen met het Marindex team zal NLMP de groei van de onderneming versnellen door onder meer een actieve Buy and build strategie uit te voeren.

Marindex is een business 2 business groothandel met een breed assortiment  huishoudelijke artikelen. De onderneming richt zich op bedrijven en instellingen die zich o.a. bezighouden met tijdelijke huisvesting waaronder; recreatiebedrijven, shortstay, studentenhuisvesting, arbeidsmigrantenhuisvesting, crisisopvang en begeleid wonen.

Het productaanbod van Marindex bestaat uit alle soorten klein-inventaris, elektrische apparaten, keukenartikelen, schoonmaakartikelen en tuininventaris. Daarnaast is Marindex distributeur voor de merken Brabantia, Amefa, Philips, Curver, Sieger en Nardi.

Inzetten op internationale groei door middel van een Buy and Build strategie

Marindex is een koploper op het gebied van technologische ontwikkelingen binnen haar branche. Om haar klanten efficiënt en op maat te leveren worden technologische ontwikkelingen op het gebied van webservice en magazijnbeheer ingezet. “Het is mooi om te zien dat Marindex de investeringen in technologie niet alleen gedaan heeft om haar klanten een hogere service standaard aan te kunnen bieden, maar ook om de interne processen te perfectioneren. Dit geeft een solide basis om de onderneming verder te laten groeien.” aldus Menno Hulst, Investment Director. ‘’Marindex is een passende toevoeging voor onze groep van portfolio-ondernemingen, die allen gekenmerkt worden door hun sterke digitale footprint.’’

In samenwerking met Nederlandse MKB Participatiemaatschappij zal het managementteam van Marindex haar verdere groeiambities realiseren. Sinds 2018 realiseert Marindex jaarlijks een groei van meer dan 10%. Met name leggen de hoogwaardige service en de gestroomlijnde processen een basis voor verdere uitbreiding van het aanbod. Marindex zal de aankomende jaren de focus van haar service uitbreiden naar nieuwe groeimarkten maar vooral een uitbreiding in de sectoren studentenhuisvesting, arbeidsmigranten en de zorgsector. De extra focus op deze groeimarkten kan bijdragen aan een verdubbeling van de omzet in de komende vijf jaar. Door de participatie van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij heeft Marindex nu ook de mogelijkheid om naast autonome groei, via een Buy and Build strategie, haar marktaandeel uit te breiden. Zij hopen dit naast autonome groei ook te bereiken middels overname van complementaire ondernemingen.

‘’De aankomende jaren zijn wij samen met het managementteam van Marindex van plan om de aanwezigheid van Marindex in de Benelux, maar ook daarbuiten, een impuls te geven. Dit doen wij onder andere door complementaire ondernemingen te acquireren, Dat kan in de Benelux zijn maar ook daarbuiten. Wij zullen Marindex ook begeleiden bij het uitbreiden van haar online marketingactiviteiten. Hierdoor zien wij ook een geweldige groeikans.’’ Leon Breed, Managing partner Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. ‘’Het Marindex team is enthousiast over deze overname en ziet het als de stap voorwaarts in haar ambitie.

De groei van ons klantenbestand maar ook de groei van veel van onze klanten heeft ons doen beseffen dat aansluiting bij de Nederlands MKB Participatiemaatschappij een versteviging zal betekenen van de service gerichtheid en uitbreiding van het assortiment dat onze klanten helpt hun doelen te verwezenlijken.  Internationalisering past daar helemaal bij. Synergie met andere participaties van de Nederlands MKB Participatiemaatschappij liggen voor de hand’’ Kees Dolman CEO, Marindex B.V.

Over Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NLMP) is een in Amsterdam gevestigde private equity partij. NLMP hanteert de Smart Equity strategie. De acquisitie focus op ondernemingen ligt in snelgroeiende en non-cyclische sectoren. De acquisities worden zonder tussenkomst van een bank gefinancierd, waardoor ondernemingen meer ruimte krijgen voor het investeren in groei en innovatie. NLMP voert een proactief management met behulp van slimme datasystemen en ESG-richtlijnen. Veel ondernemers besluiten hun onderneming met behulp van NLMP verder uit te bouwen door de commerciële, pragmatische en menselijke invalshoeken van waaruit NLMP werkt. Diverse co-investeerders, strategische investeerders en family offices hebben zich verbonden aan NLMP, waardoor NLMP niet alleen kapitaal maar ook kennis inbrengt ten bate van haar portfolio-ondernemingen.