De Amsterdamse private equity partij NMP (Nederlandse MKB Participatiemaatschappij) lanceert een nieuw groeifonds: NLMP Fixed Income Fund. Hiermee wil het de komende vier jaar 75 miljoen euro plaatsen. Het fonds investeert in ondernemingen met een sectorfocus op IT, Digital-marketing, e-commerce en Groothandel (food). Sectoren die juist in de huidige economische omstandigheden blijven presteren of zelfs outperformen. Door middel van de Smart Equity strategie verwacht het fonds in te spelen op de vraag van veel beleggers. 

Smart Equity

Met de uitgifte van Fixed Income Participaties opent de inschrijving op het fonds. NLMP heeft deze huidige periode aangegrepen om haar fonds te emitteren. “Wij maken gebruik van de Smart Equity strategie. Via deze strategie haalt het fonds door de combinatie van een data driven management stijl en een behouden financieringstrategie veel ruimte voor een duurzam resultaat”, aldus Leon Breed, algemeen directeur van NLMP. Met het opgehaald kapitaal is NLMP Fixed Income Fund voornemens om ondernemingen aan te kopen die complementair zijn aan de huidige groepsportefeuille. Dit zijn kenmerken van de Smart Equity strategie van het fonds. 

Groeistrategie vanaf maart 2020

Het NLMP investeringsteam investeert tussen de 2,5 miljoen en 10 miljoen euro per onderneming. Hierbij ligt de focus op synergievoordelen die de groep tussen haar portfolio-ondernemingen wil realiseren op het gebied van financiële en commerciële slagkracht. Sinds de lockdown-maatregelen in maart ziet het investeringsteam dat ondernemingen die actief zijn in sectoren als e-commerce, IT en digital marketing een groeiversnelling doormaken. De food sector (AGF) is in deze tijden een stabiele factor. 

“Juist in deze tijd willen wij doorpakken. Aan de ene kant groeit het marktaandeel van onze portfolio-ondernemingen ook via nieuwe ondernemingen die wij bij NLMP mogen verwelkomen. Aan de andere kant zien wij een groot voordeel in het delen van kennis tussen de managers onderling”, aldus Menno Hulst, Senior Investment manager bij NLMP. “De huidige economische ontwikkelingen bieden ook kansen,  zolang de mindset van aandeelhouders en managers maar open staat voor innovatieve oplossingen.”

Data driven management stijl

NLMP ondersteunt haar portfolio-ondernemingen met haar data driven management stijl. Het heeft de beschikking over ruim 3.500.000 datapunten, waaraan de prestaties van de diverse ondernemingen getoetst worden. De uitkomsten ervan gebruikt NLMP om samen met de portfolio-ondernemingen te werken aan het uitzetten van een nieuwe of aangepaste strategie om zo beter van marktkansen te kunnen profiteren.

Ondernemingen blijven innovatief

NLMP maakt geen gebruik van bankfinanciering. Dit geldt ook voor deze emissie (NLMP Fixed Income Fund). NLMP geeft aan voor deze structuur te hebben gekozen om haar portfolio-ondernemingen meer beweegruimte te geven. Doordat de portfolio-ondernemingen geen aflossingsdruk kennen (vaak dient de verkregen lening binnen 5 jaar, in gelijke delen te worden afgelost aan de bank) is er ruimte over voor investeringen in nieuwe technieken en productontwikkeling. “Ondernemingen die de afgelopen jaren een deel van hun resultaat in digitalisatie hebben geïnvesteerd, worden momenteel minder geraakt door alle (intelligente)lockdown maatregelen. Het is dan ook voor een duurzame groei van belang dat ondernemingen de middelen hebben om te kunnen blijven innoveren, ook nadat er een overname is gerealiseerd, aldus Leon Breed. 

Met partners verder bouwen

NLMP Fixed Income Fund zal in meerder tranches 75 miljoen euro aan kapitaal aantrekken. Hierdoor kan het investeringsteam het kapitaal effectief beleggen, zonder dat er teveel kapitaal aan de zijlijn staat, wat niet rendeert. Het fonds geeft Fixed Income Participaties uit met een deelname bedrag vanaf 100.000 euro. Het fonds biedt aan co-investeerders de mogelijkheid om samen met het fonds direct in ondernemingen (naar hun voorkeur) te investeren. NLMP houdt bij de selectie van co-investeerders rekening met hun vakkennis. Naast kapitaal en kennis brengen co-investeerders ook hun netwerk in en hiervan genieten onze portfolio-ondernemingen een groot voordeel.

Over Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NLMP) is een in Amsterdam gevestigde private equity partij. NLMP hanteert de Smart Equity strategie. Hierbij ligt de acquisitie focus op ondernemingen in snelgroeiende en non cyclische sectoren. De acquisities worden zonder tussenkomst van een bank gefinancierd, waardoor ondernemingen meer ruimte krijgen voor het investeren in groei en innovatie. NLMP voert een proactief management met behulp van slimme data systemen en ESG richtlijnen. Veel ondernemers besluiten hun onderneming met behulp van NLMP verder uit te bouwen door de commerciële, pragmatische en menselijke invalshoeken van waaruit NLMP werkt. Diverse co-investeerders, strategische investeerders en family offices hebben zich verbonden aan NLMP, waardoor NLMP niet alleen kapitaal maar ook kennis inbrengt ten bate van haar portfolio-ondernemingen.