Werkkapitaal

Veel organische hebben werkkapitaal nodig, want hij heeft abrupt extra geld nodig om zijn kas aan te vullen. Hij heeft extra ruimte nodig om de dagelijkse verplichtingen te betalen zoals leveranciers van diensten of rekeningen van extra voorraden of de salarissen.

Banken zijn niet happig op het verstrekken van werkkapitaal afgezien van de strengere eisen die de banken hebben opgelegd gekregen.

Om die reden zijn MKB-ondernemingen steeds meer op zoek naar alternatieve financiering.

Aandelen kopen bij Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

MKB Participatiemaatschappij is zo’n alternatieve financieringsverstrekker.
Als investeerder kunt u via Nederlandse MKB Participatiemaatschappij werkkapitaal beschikbaar

stellen aan MKB-ondernemingen. Als compensatie ontvangt u aandelen, of rente middels obligaties. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij investeert in twaalf tot zestien MKB-ondernemingen in

diverse sectoren.

Wanneer u als investeerder aandelen koopt van de participatiemaatschappij, dan wordt uw geïnvesteerde vermogen gespreid over de verschillende MKB-ondernemingen in het portfolio.

De verwachte looptijd van onze aandelen is 7,5 jaar, met de mogelijkheid tot een halfjaarlijkse dividenduitkering.

De minimum deelname om aandelen te kopen is €100.000,-. Investeerders die meer dan €200.000,- investeren, ontvangen een bonusuitkering van anderhalf 1,5% over de inschrijving.

Obligaties en beleid

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij geeft naast aandelen ook obligaties in solvabele MKB-ondernemingen uit. Hierbij moet de minimale solvabiliteitsratio van deelnemende ondernemingen 35% zijn.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij participeert niet in startups of ondernemingen met een te lage omzet of cashflow. Wij richten ons met het participatiebeleid op florerende MKB-ondernemingen (per voorkeur in groeisectoren) en familiebedrijven met de focus op waardecreatie en het uitvoeren van acquisities ter versterking van deelnemende MKB-ondernemingen.

Wij voorzien met een obligatielening een deelnemende MKB-onderneming van werkkapitaal, waarmee het bijvoorbeeld het salaris van gekwalificeerd personeel kan betalen.

Als investeerder ontvangt u over de obligatielening een hoog rendement en betaalt u geen jaarlijkse kosten. De uitkering van de couponrente vindt elk kwartaal plaats.

Meer informatie over werkkapitaal

De vraag naar alternatieve financieringen voor werkkapitaal is explosief gestegen. Dit komt mede doordat banken tegenwoordig minder snel leningen verstrekken als gevolg van strengere regels.

Meer informatie? Neem contact op met Nederlandse MKB Participatiemaatschappij via 085 273 6177, mail naar info@mkbpartmij.nl of bezoek onze contactpagina.

Prospectus aanvraagformulier

prospectus-aandelen