Berichten

MKB-obligaties

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV succesvol ingetekend.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV succesvol ingetekend.

Per 28 april jl. is Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV succesvol ingetekend. De vraag naar dit MKB obligatiefonds was groot, waardoor niet alle inschrijvingen kunnen worden toegewezen.

Door het participatiebeleid (groeikapitaal) van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij was er ruime interesse in onze MKB  obligaties.

‘’Doordat het MKB obligatiefonds groeikapitaal aan bewezen MKB-ondernemingen verstrekt wordt er gedurende de looptijd versnelde groei van de MKB-ondernemingen gerealiseerd. Dit betekent dat de koopprijs van voor de verworven participaties conform een groeiplan wordt geïnvesteerd in de MKB-onderneming.’’ J.A.N. Breed

In mei krijgen alle obligatiehouders die hebben ingetekend in Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV toegang tot het MKB-infoportaal. Hierin treffen obligatiehouders alle belangrijke gegevens aangaande het MKB-obligatiefonds.

Het participatietraject teneinde MKB-ondernemingen te verwerven is reeds van start gegaan. Het MKB-obligatiefonds verwacht de eerste participaties in MKB-ondernemingen conform de tijdslijn in het prospectus te verwerven.

Indien u meer informatie wenst over het participatietraject van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen (bel 085 273 6177).

MKB-obligaties

Nieuwe emissie Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV | tot 9% rendement

Per 11 april geeft Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV een beperkte bedrag aan gesecureerde MKB-obligaties uit. 

Gesecureerde MKB-obligaties tot 9% vast rendement.

Wilt u een hoog rendement behalen op uw spaargeld of pensioenvermogen tegen een zo laag mogelijk risico? Kies dan voor gesecureerde MKB-obligaties! Met onze gesecureerde MKB-obligaties combineert u de zekerheid van een eerste pandrecht en garantievermogen met aantrekkelijke, vast uit te keren rendementen tot 9% op jaarbasis.

Deze gesecureerde MKB-obligatielening biedt een vast rendement vanaf 7,2% tot 9% op jaarbasis.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV

Kenmerken van deze gesecureerde MKB-obligatielening

 • Uw MKB-obligatie gesecureerd middels een pandrecht eerste in rang
 • Vaste rendement 7,2% tot 9% op jaarbasis
 • 25% extra garantievermogen
 • Door de solidestructuur kent dit MKB-obligatiefonds een dekking oplopend tot meer dan 175%
 • Investering in bewezen solvabele Nederlandse MKB-ondernemingen
 • Looptijd vanaf 2-7 jaar
 • Deze MKB-obligaties zijn tussentijds verhandelbaar

De MKB-obligatiehouders ontvangen een pandrecht eerste in rang

De MKB-obligaties uitgegeven door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV worden gesecureerd door middel van een pandrecht op de aandelen van het MKB-obligatiefonds. Het pandrecht dat aan de MKB-obligatiehouders wordt verstrekt is een pandrecht eerste in rang.

Het pandrecht is het sterkste recht dat kan worden aangeboden. In onderstaande grafiek worden de rechtsverhoudingen nader uitgewerkt, waardoor u inzicht krijgt in de grote mate van zekerheid die een pandrecht eerste in rang aan u (als MKB-obligatiehouder) biedt.

Uw inleg wordt gesecureerd doormiddel van 25% Garantievermogen  

Deze MKB-obligatielening is erop gericht om meer dan 100% van het vermogen van de obligatiehouders te secureren. Middels 25% additioneel garantievermogen wordt het vermogen van het obligatiefonds versterkt en wordt de inleg van de obligatiehouders vanaf jaar 1 volledig gedekt. Hierdoor wordt dit obligatiefonds als defensief gekwalificeerd.

Voor de werking, voorwaarden en risico’s van diverse garanties verwijzen wij u naar het prospectus.

 Actieve toezichthoudende rol van de obligatiehouders

Als MKB-obligatiehouder kunt u toetreden tot de Raad van Advies of de Raad van Commissarissen. Als lid van de Raad van Advies ondersteunt u het bestuur met uw kennis en controleert u de informatievoorziening aan de MKB-obligatiehouders.

De MKB-obligatiehouders kunnen ook een actievere rol vervullen middels een commissarisfunctie in de Raad van Commissarissen. Hierdoor houden de MKB-obligatiehouders toezicht op de volledige gang van zaken en het bestuur.

Participeer in MKB-ondernemingen

Middels deelname in dit gesecureerde MKB obligatie fonds participeert u in bewezen florerende Nederlandse MKB-ondernemingen.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij  richt haar Participatiebeleid op:

 • bedrijven in groeisectoren
 • (familie)bedrijven met een solvabele en bewezen reputatie
 • acquisities die onze MKB-ondernemingen versterken
 • het realiseren van synergie
 • waardecreatie
MKB-obligaties

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij BV succesvol gesloten voor inschrijving

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is per 9 januari jl. succesvol gesloten voor inschrijving.

De vraag naar deze gesecureerde MKB-obligatielening was groot, door het pandrecht eerste in rang en de aantrekkelijke rendementen tot 8,5% op jaarbasis.

Momenteel geeft Nederlandse MKB Participatiemaatschappij geen MKB-obligaties uit, derhalve kunt u geen prospectus aanvragen over actuele emissies.

Indien u vragen heeft over lopende emissies kunt u contact opnemen via de contactpagina of bel: 085 273 6177. U bent uiteraard ook welkom op kantoor. Wij verzoeken u in dat geval een afspraak te maken.

Kenmerken gesecureerde MKB-obligaties:

 • Pandrecht eerste in rang, ten gunste van de obligatiehouders
 • MKB-obligatielening 7,5% tot 8,5% vaste couponrente op jaarbasis
 • Uw vaste couponrente wordt maandelijks uitgekeerd
 • U betaalt geen jaarlijkse kosten
 • Sterk gesecureerde MKB-obligatielening door 25% garantievermogen
 • Looptijd 2 tot 7 jaar
 • De MKB-obligaties zijn tussentijds verhandelbaar
 • Emissiekosten 2%

MKB-obligaties

Nieuwe emissie Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V.

Per 6 september geeft Nederlandse MKB Participatiemaatschappij een gesecureerde MKB-obligatielening uit. De MKB-obligatielening keert een vaste couponrente vanaf 7,5% tot 8,5% op jaarbasis uit. De MKB-obligatielening wordt gesecureerd middels 25% garantievermogen. Daarnaast ontvangen de obligatiehouders een pandrecht eerste in rang. Hierdoor zijn de MKB-obligaties maximaal gesecureerd.

Kenmerken gesecureerde MKB-obligaties:

 • Pandrecht eerste in rang, ten gunste van de obligatiehouders
 • MKB-obligatielening 7,5% tot 8,5% vaste couponrente op jaarbasis
 • Uw vaste couponrente wordt maandelijks uitgekeerd
 • U betaalt geen jaarlijkse kosten
 • Sterk gesecureerde MKB-obligatielening door 25% garantievermogen
 • Uitgiftesom € 2.385.000
 • Totaal obligatiefondsvolume € 9.350.000
 • Deelnemen is mogelijk vanaf € 20.000
 • Looptijd 2 tot 7 jaar
 • De MKB-obligaties zijn tussentijds verhandelbaar
 • Emissiekosten 2%

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

De uitgifte van de MKB-obligatielening is een initiatief van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V.

Via onze gesecureerde renderende MKB-obligatiefondsen kunnen onze obligatiehouders op redelijk eenvoudige wijze een portefeuille met bewezen florerende en solvabele Nederlandse MKB-ondernemingen opbouwen. Hierdoor is uw vermogen defensief gespreid.

Uw inleg wordt gesecureerd doormiddel van 25% garantievermogen  

Het obligatiefonds is erop gericht om meer dan 100% van het vermogen van de obligatiehouders te secureren. Door het garantievermogen wordt de inleg van de obligatiehouders vanaf jaar 1 volledig gedekt en wordt dit MKB-obligatiefonds als defensief gekwalificeerd.

Voor de werking, voorwaarden en risico’s van diverse garanties verwijzen wij u naar het prospectus. Er geldt geen staatsgarantie (groeifaciliteit) op de obligaties of investeringen van het MKB-obligatiesfonds.

Actieve toezichthoudende rol van de obligatiehouders

 Als obligatiehouder kunt u toetreden tot de Raad van Advies of de Raad van Commissarissen. Als lid van de Raad van Advies ondersteunt u het bestuur met uw kennis en controleert u de informatievoorziening aan de obligatiehouders.

De obligatiehouders kunnen ook een actievere rol vervullen middels een commissarisfunctie in de Raad van Commissarissen. Hierdoor houden de obligatiehouders toezicht op de volledige gang van zaken en het bestuur.