Rendement

Wilt u een aantrekkelijk rendement met uw vermogen?

Met de MKB obligaties die Nederlandse MKB Participatiemaatschappij uitgeeft, kunt u met een laag risico beleggen in MKB-ondernemingen. Wij participeren in MKB’s door ons te richten op innovatie, waardecreatie, waarmee we hoge koerswinsten kunnen behalen.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij biedt zowel obligaties als aandelen aan. Op beide producten zijn bepaalde zekerheidsrechten gekoppeld.

Voor meer informatie over de aandelen en obligaties van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij kunt u ons telefonisch bereiken via 085 273 6177.

Verwacht rendement

De aandelen van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij hebben een verwacht rendement van 14,9% op jaarbasis. Dat is relatief hoog in verhouding met andere vormen van beleggen.

Wij keren tweejaarlijks dividend aan investeerders uit. Die bekostigen wij uit de vaste inkomensstromen van Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV. Deze inkomensstromen zijn de jaarlijkse renteopbrengsten die de participerende MKB-ondernemingen betalen, de winstuitkeringen uit de jaarlijks gerealiseerde resultaten van de MKB-onderneming en de verkoopopbrengsten op de einddatum.

Rendement op aandelen

De verwachte looptijd van de aandelen van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is 7,5 jaar. Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV investeert verspreid over verschillende sectoren.

Wij investeren in zo’n twaalf à zestien kredietwaardige MKB-ondernemingen die al jaren met succes opereren en nu uitbreidingsplannen hebben. Deze bedrijven zoeken alternatieve financiering, omdat banken hen niet altijd even eenvoudig groeikapitaal verstrekken.

Met deze obligatieleningen en aandelenuitgifte kunnen de participerende MKB-ondernemingen vernieuwen en hun uitbreidingsplannen uitvoeren. Investeerders kunnen op hun beurt bij Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV een aantrekkelijk rendement behalen.

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV richt zich niet op startups.

Zekerheidsrechten

De fondsen van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij beogen zekerheidsrechten te verkrijgen van de verkopers van obligaties. Een voorbeeld van een dergelijk zekerheidsrecht is het eerste pandrecht op aandelen van de MKB-ondernemingen. Of bijvoorbeeld het vuistpandrecht op de roerende zaken van de MKB-onderneming. De minimale eis voor het rendement voor de investeerders is vastgesteld op 8%. De initiatiefnemer heeft pas recht op een performance fee wanneer er op de einddatum een rendement is gerealiseerd van 8%, op jaarbasis.

Investeringsbeleid

Wij zoeken naar MKB-ondernemingen die willen innoveren, vernieuwen en groeien; om gekwalificeerd personeel aan te nemen en nieuwe technologieën toe te passen. Als obligatiehouder bij MKB Participatiemaatschappij behaalt u een aantrekkelijk rendement met investeringen in een gespreide portefeuille, waardoor uw vermogen defensief is verdeeld. Waar er naar investeerders wordt gezocht in het MKB, daar is de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar onze contactpagina.

Prospectus aanvraagformulier

prospectus-aandelen