• Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

  Partner in resultaat

  Lees verder
  Partner in resultaat
 • Groeikapitaal voor het MKB

  Ondersteuning van uw organisatie met kennis en kapitaal

  Lees verder
  Productontwikkeling MKB
 • Participaties

  Meer informatie over onze MKB-portefeuille

  Lees verder
  Innovatie MKB

Participaties Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij | Partner in resultaat

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij zet in op groei door kapitaal en kennis aan te bieden aan de MKB-ondernemingen.
MKB-ondernemingen krijgen door onze gerichte aanpak de kans sneller te groeien en een grotere marktpositie te realiseren.

Op basis van onze ingezette strategie, over de afgelopen jaren, is de investeringsfocus van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij gericht op,
(familie)bedrijven waarbij het fonds een rol speelt in het opvolgingsvraagstuk, bedrijven in groeisectoren, acquisities die de MKB-ondernemingen versterken.

marant-participatie
retro-family-participatie
new-amsterdam-filmcompany
MKB Participatiemaatschappij
Groeikapitaal MKB
Mesa International Products
NMP.

Add-on participaties

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij | Een strategische partner

Een add-on is een participatie in een MKB-onderneming, die is toegevoegd aan een reeds bestaande MKB-onderneming in de portefeuille Van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. De add-on participatie heeft veelal tot doel een synergie effect te realiseren en kan aanvullende diensten, technologie of omzet toevoegen aan de kopende MKB-onderneming.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij realiseert de add-on trajecten in samenwerking met de kopende MKB-onderneming uit haar portefeuille.

platenspelershop