• Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

  Partner in resultaat

  Lees verder
  Partner in resultaat
 • Groeikapitaal voor het MKB

  Ondersteuning van uw organisatie met kennis en kapitaal

  Lees verder
  Productontwikkeling MKB
 • Participaties

  Meer informatie over onze MKB-portefeuille

  Lees verder
  Innovatie MKB

Welkom bij Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is een participatiemaatschappij gericht op het Nederlandse MKB. Op basis van onze ingezette strategie, over de afgelopen jaren, is de investeringsfocus van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij gericht op, (familie)bedrijven waarbij het fonds een rol speelt in het opvolgingsvraagstuk, bedrijven in groeisectoren, acquisities die de MKB-ondernemingen versterken.

Onze beleggingshorizon is gefocust op een termijn van 7 tot 10 jaar. In deze periode ondersteunt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij haar participaties met groeikapitaal. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is gericht op waardecreatie. Voor alle participaties in onze portefeuille wordt een groeiplan opgesteld. Samen met de MKB-ondernemer wordt gekeken naar nieuwe wegen om de MKB-onderneming verder te laten groeien.

De dagelijkse leiding van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is in handen van de heer J.A.N. Breed. In samenwerking met de Raad van Advies wordt de strategische richting van de obligatiefondsen en de participaties bepaalt.

De heer J.A.N. Breed

Algemeen directeur

De heer Breed is oprichter en algemeen directeur van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij BV.  De heer Breed heeft zich na zijn studie Internationaal Management gespecialiseerd in verschillende thema’s als de schaalbaarheid van bedrijven, strategische marktontwikkeling, bedrijfsintegratie, het realiseren van synergieën en het beoordelen van managementkwaliteiten. Deze thema’s zijn belangrijk voor een succesvolle implementatie van het participatiebeleid. De heer Breed heeft diverse participaties succesvol afgerond, waarbij de focus op waardecreatie binnen de MKB-ondernemingen lag.

De heer H.C.M. Vergouwen

Raad van Advies

De heer Vergouwen is na zijn opleiding werkzaam geweest als medewerker technische ondersteuning in de procesindustrie. Via commerciële functies en verdere opleiding werd hij general manager van een Amerikaanse bedrijvengroep gespecialiseerd in analyse-instrumenten voor processen en laboratoria. Hij was zowel actief in de Benelux, alsook meerdere jaren in Duitsland.

De heer Vergouwen voorziet met zijn kennis en ervaring de MKB-ondernemingen en Nederlandse MKB Participatiemaatschappij van strategisch advies.

De heer J. Schrik

Raad van Advies

De heer Schrik is vele jaren als bestuursjurist actief geweest en binnen de lokale overheid als gemeentesecretaris. Daarnaast heeft de heer Schrik gedurende zijn carrière diverse communicatievraagstukken voor accountantsorganisaties en ondernemers beantwoord.

De heer Schrik voorziet Nederlandse MKB Participatiemaatschappij met zijn kennis en ervaring van advies, inzake bestuurlijke en juridische vraagstukken en zal deze vertalen naar een intern bedrijfsmatig functioneren van de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij en onze participaties.

De heer R.J. Sanders

Raad van Advies

De heer Sanders heeft vanaf 1976 gewerkt als orthopedisch chirurg in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag. Sinds 1998 werkt hij bij het reïntegratiebedrijf Winncock, een bedrijf dat zich bezig houdt met het herstel van mensen met langdurige gezondheidsklachten. Daarnaast werkt hij mee aan cursussen gesprekstechnieken speciaal voor hulpverleners in de gezondheidszorg.

De heer Sanders voorziet Nederlandse MKB Participatiemaatschappij van zijn onbevooroordeelde waarnemingsvermogen en kijk op ontwikkelingen in de maatschappij, bij het MKB in het bijzonder.

De heer J.A.N. Breed, algemeen directeur Nederlandse MKB Participatiemaatschappij