MKB-obligaties

Nieuwe emissie Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V.

Per 6 september geeft Nederlandse MKB Participatiemaatschappij een gesecureerde MKB-obligatielening uit. De MKB-obligatielening keert een vaste couponrente vanaf 7,5% tot 8,5% op jaarbasis uit. De MKB-obligatielening wordt gesecureerd middels 25% garantievermogen. Daarnaast ontvangen de obligatiehouders een pandrecht eerste in rang. Hierdoor zijn de MKB-obligaties maximaal gesecureerd.

Kenmerken gesecureerde MKB-obligaties:

 • Pandrecht eerste in rang, ten gunste van de obligatiehouders
 • MKB-obligatielening 7,5% tot 8,5% vaste couponrente op jaarbasis
 • Uw vaste couponrente wordt maandelijks uitgekeerd
 • U betaalt geen jaarlijkse kosten
 • Sterk gesecureerde MKB-obligatielening door 25% garantievermogen
 • Uitgiftesom € 2.385.000
 • Totaal obligatiefondsvolume € 9.350.000
 • Deelnemen is mogelijk vanaf € 20.000
 • Looptijd 2 tot 7 jaar
 • De MKB-obligaties zijn tussentijds verhandelbaar
 • Emissiekosten 2%

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

De uitgifte van de MKB-obligatielening is een initiatief van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V.

Via onze gesecureerde renderende MKB-obligatiefondsen kunnen onze obligatiehouders op redelijk eenvoudige wijze een portefeuille met bewezen florerende en solvabele Nederlandse MKB-ondernemingen opbouwen. Hierdoor is uw vermogen defensief gespreid.

Uw inleg wordt gesecureerd doormiddel van 25% garantievermogen  

Het obligatiefonds is erop gericht om meer dan 100% van het vermogen van de obligatiehouders te secureren. Door het garantievermogen wordt de inleg van de obligatiehouders vanaf jaar 1 volledig gedekt en wordt dit MKB-obligatiefonds als defensief gekwalificeerd.

Voor de werking, voorwaarden en risico’s van diverse garanties verwijzen wij u naar het prospectus. Er geldt geen staatsgarantie (groeifaciliteit) op de obligaties of investeringen van het MKB-obligatiesfonds.

Actieve toezichthoudende rol van de obligatiehouders

 Als obligatiehouder kunt u toetreden tot de Raad van Advies of de Raad van Commissarissen. Als lid van de Raad van Advies ondersteunt u het bestuur met uw kennis en controleert u de informatievoorziening aan de obligatiehouders.

De obligatiehouders kunnen ook een actievere rol vervullen middels een commissarisfunctie in de Raad van Commissarissen. Hierdoor houden de obligatiehouders toezicht op de volledige gang van zaken en het bestuur.