• Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

  Partner in resultaat

  Lees verder
  Partner in resultaat
 • Groeikapitaal voor het MKB

  Ondersteuning van uw organisatie met kennis en kapitaal

  Lees verder
  Productontwikkeling MKB
 • Participaties

  Meer informatie over onze MKB-portefeuille

  Lees verder
  Innovatie MKB

Stichting obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Stichting voor en door de Obligatiehouders

Nederlandse MKB participatiemaatschappij vestigt ter meerdere zekerheid van haar obligatiehouders een pandrecht. Dit pandrecht wordt gevestigd op de aandelen van het MKB-obligatiefonds en het pandrecht wordt beheerd door een stichting. De stichting bestaat uit obligatiehouders. Alle stichtingen treden op in het belang van de gezamenlijke obligatiehouders en zij handelen onafhankelijk van het MKB-obligatiefonds.

Actieve stichtingen binnen Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij heeft momenteel twee MKB-obligatiefondsen succesvol gesloten voor inschrijving. Per MKB-obligatiefonds is er een stichting opgericht. Elke stichting wordt bestuurd door obligatiehouders actief in het desbetreffende MKB-obligatiefonds.

 • Stichting Obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij, beheert het pandrecht verstrekt door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij BV.
 • Stichting Obligatiehouders NMP II, beheert het pandrecht verstrekt door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij II BV.
 • Stichting Obligatiehouders NMP III, beheert het pandrecht verstrekt door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij III BV.

Het stichtingsbestuur bestaat uit obligatiehouders

Omdat Nederlandse MKB Participatiemaatschappij het belangrijk vindt dat het pandrecht wordt beheert door de obligatiehouders, bieden wij de obligatiehouders de mogelijkheid om deel te nemen in het stichtingsbestuur. Hierdoor wordt het door het MKB-obligatiefonds verstrekte pandrecht onafhankelijk van het MKB-obligatiefonds beheert.

Om zitting te nemen in het stichtingsbestuur kunnen alle obligatiehouders zich aanmelden voor een bestuursfunctie. Dit kan middels het contactformulier op de website, onder vermelding van: aanmelding stichting NMP.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij