Investeerders gezocht? Nederlandse MKB Participatiemaatschappij biedt oplossingen

Bent  u een MKB ondernemer en bent  u op zoek naar een financiële partner dan wel investeerder?

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij investeert in solvabele ondernemingen die ingericht zijn om te groeien. MKB-ondernemingen zijn vaak op zoek naar kapitaal en kennis die hen in staat stelt om de volgende stap te maken.

Vooral verstrekkers van alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld private equity, stellen dit groeikapitaal ter beschikking. De opties om dit geheel bancair te financieren zijn vaak zeer beperkt.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij  is een alternatieve financieringsbron en gespecialiseerd in het verstrekken van groeikapitaal. Of u nu als MKB’er of als investeerders  zoekt naar een bord waar ‘investeerders gezocht’ op staat, bij Nederlandse MKB Participatiemaatschappij bent u aan het juiste adres.

Investeerders gezocht door MKB-ondernemers

Het is voor ondernemers niet altijd even gemakkelijk om een bancaire financiering te verkrijgen, waardoor de vraag naar alternatieve financieringsmethoden is gestegen.

Aangezien het MKB hoofdzakelijk wordt gefinancierd met vreemd vermogen en de bank vaak tot op bepaalde hoogte financiert, richten ondernemers zich op informal investors en durfkapitaal. Er wordt dus steeds vaker naar investeerders gezocht.

Bij Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verbinden we gezonde MKB ondernemingen die minstens vijf jaar actief zijn met informal investors en hanteren we meerdere participatiestrategieën.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij streeft naar een sterke synergie waarin de

MKB-ondernemer blijft ondernemen en de participatiemaatschappij de ondernemer steunt met zowel financiële slagkracht als aanvullende kennis.

Waar investeert MKB Participatiemaatschappij in?

MKB Participatiemaatschappij  beoogt  het kapitaal van haar investeerders (zowel aandeelhouders, als obligatiehouders) op een defensieve wijze te laten renderen. Deze stelling resulteert in het uitsluiten van bepaalde sectoren en het opstellen van bepaalde criteria waaraan een MKB participatie dient te voldoen.

Wij peilen de bereidheid van het bedrijfsbestuur  om mee  te participeren en kijken erop toe  dat de bedrijfscultuur gericht is op groei. Waar er naar investeerders wordt gezocht in het MKB, daar is de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.

Investeerders gezocht in talloze sectoren

Een groot deel van de Nederlandse MKB-ondernemingen heeft de wens om uit te breiden en te groeien, maar  hebben echter niet  de  financiële middelen om  deze  wens in de  praktijk uit  te  laten komen.

Dat is een van de belangrijkste redenen dat er naar investeerders  wordt gezocht: ondernemers zijn op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Tegelijkertijd zoeken investeerders naar rendabele en solvabele mogelijkheden waar naar investeerders wordt gezocht. MKB Participatiemaatschappij creëert een goede brug tussen ondernemers en investeerders.

Participatiemaatschappij

Bent u op zoek naar een participatiemaatschappij, die niet alleen kapitaal levert maar ook een financiële partner is?

Nederlandse  MKB  Participatiemaatschappij verwerft  deelnemingen in kansrijke en solvabele ondernemingen die willen innoveren. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij hanteert  heldere participatie-criteria, evenals een heldere participatiestrategie. Het doel van de Participatiemaatschappij is  om onze  deelnemingen te laten excelleren door deze  niet  alleen te voorzien van financiële middelen, maar ook te voorzien van kennis.

Geld zoekt ondernemers: daarom de participatiemaatschappij

Geld zoekt tegenwoordig steeds vaker de ondernemer, in plaats van vice versa – hoewel dit laatste uiteraard tevens aan de orde van de dag is.

De interesse om te investeren in het MKB is daarmee enorm toegenomen: een aanzienlijk deel van de kapitaalmarkt  wil participeren in innoverende en gevestigde bedrijven. Door een tekort aan transparantie komen er echter maar weinig vruchtbare investeringen tot stand.

Daarom is de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij in het leven geroepen. U kunt nu al voor een relatief klein bedrag investeren in het MKB middels onze aandelenfondsen en/ of obligatiefondsen en de ondernemer kan blijven ondernemen. Door de passie en visie van de ondernemer is de onderneming ten slotte een succes geworden.

Geld zoekt ondernemers: daarom de participatiemaatschappij

Geld zoekt tegenwoordig steeds vaker de ondernemer, in plaats van vice versa – hoewel dit laatste uiteraard tevens aan de orde van de dag is.

De interesse om te investeren in het MKB is daarmee enorm toegenomen: een aanzienlijk deel van de kapitaalmarkt  wil participeren in innoverende en gevestigde bedrijven. Door een tekort aan transparantie komen er echter maar weinig vruchtbare investeringen tot stand.

Daarom is de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij in het leven geroepen. U kunt nu al voor een relatief klein bedrag investeren in het MKB middels onze aandelenfondsen en/ of obligatiefondsen en de ondernemer kan blijven ondernemen. Door de passie en visie van de ondernemer is de onderneming ten slotte een succes geworden.

Waardecreatie door groei en continuïteit

Wij richten ons op duurzame groei op de lange termijn voor alle betrokken partijen. Continuïteit van een MKB-onderneming staat voorop als primair doel; om deze voor langere tijd in de portefeuille te behouden.

Doordat de onderneming de kans en tijd krijgt om te groeien, wordt er additionele waarde gecreëerd, zowel ten aanzien van het aandelenbelang, als voor de ondernemer.

Investeerders krijgen de kans op een uitstekend rendement met een relatief laag risico. De MKB-ondernemer krijgt de kans om uit te breiden en verder te groeien.

Participeren in solvabele MKB-ondernemingen

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij participeert voor de lange termijn in

MKB-ondernemingen, met  de focus op waardecreatie, innovatie en groei. Een van onze meest voorkomende soorten investeringen is gericht op groeikapitaal: gericht op meer gevestigde bedrijven met uitbreidingsplannen.

Door een injectie van financiële middelen is de MKB-onderneming in staat om versneld te groeien en te vernieuwen. Mede om deze reden waarderen zowel ondernemers als investeerders de fondsen van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.

Voor meer informatie en het stellen van eventuele vragen verwijzen we u naar onze contactpagina. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Nederlandse MKB Participatiemaatschappij via 085 273 6177.

Bent u geïnteresseerd in groeikapitaal? Neem contact met ons op.