Innovatie

Innovatie is een letterlijke vertaling van ‘vernieuwing’, maar in het MKB verstaat men onder ‘innovatie’ verschillende dingen. Ondernemers die innovatie stimuleren, jagen de economie aan met vernieuwende technologieën en creëren met hun innovatie meer waarde.

Innovatie betekent niet meteen dat iemand een volledig nieuwe uitvinding heeft gedaan. Innovatie kan ook een kleine technologische aanpassing zijn, waardoor er plots veel efficiënter wordt gewerkt.

Voor investeerders is het zeer interessant om geld te steken in gevestigde MKB-ondernemingen die met dit groeikapitaal kunnen uitbreiden en daardoor groeien.

Om direct meer informatie te verkrijgen over investeren in innovatie in het MKB, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 085 273 6177. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@mkbpartmij.nl.

Investeren in innovatie

Geld zoekt tegenwoordig steeds vaker de ondernemer, in plaats van andersom. Dat is goed nieuws voor MKB-ondernemers met uitbreidingsplannen. Deze kunnen namelijk vaak niet bij banken terecht om de financiering rond te krijgen om te kunnen innoveren. Daarom wordt er gezocht naar alternatieve methoden van financiering. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is zo’n alternatieve financieringsmethode.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij ondersteunt  innoverende ondernemers die willen uitbreiden en vernieuwen, patenten willen verkrijgen, of nieuwe technologieën in willen zetten ter verhoging van de bedrijfsresultaten en omzet. Investeren in innovatie betekent daarom investeren in waardecreatie.

Innoverende participaties

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij richt zich op gevestigde en kredietwaardige

MKB-ondernemingen met uitbreidingsplannen. Deze ondernemingen hebben groeikapitaal nodig om hun uitbreidingsplannen te kunnen financieren.

Hier is waar Nederlandse MKB Participatiemaatschappij en haar investeerders in beeld komen. In de regel gaat het om het nemen van een aandelenbelang in een onderneming. De onderneming ontvangt de financiering in de vorm van een obligatielening. Door de injectie van kapitaal is de

MKB-onderneming in staat om versneld te groeien en uitbreidingsplannen uit te voeren.

De participaties van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij zijn overigens niet enkel gebaat bij kapitaal, maar ook bij kennisdeling. Ook als investeerder kunt u bijdragen aan kennisdeling en waardecreatie voor een onderneming: uw ondernemerskennis kan van grote waarde zijn voor een groeiende MKB-onderneming.

Voorbeelden van vernieuwing

Een van de participaties van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is Marant. Marant is een early adopter en innoverende onderneming in de toepassing van geleide kunststoffen. Door het kapitaal verkregen vanuit Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is Marant in staat om de komende jaren nieuwe producten aan het assortiment toe te voegen, evenals nieuwe instrumenten. Zoals investeringen in productiemethoden, bijvoorbeeld vacuüminjectie, of 3D-printtechnologie.

Door de kapitaalinjectie kan Marant versneld groeien en zo een hogere marktpositie bemachtigen.

Deelnemende MKB-ondernemingen kunnen additionele waarde creëren, omdat de investering (het groeikapitaal) direct bijdraagt aan de toegenomen waarde van een onderneming.

Ik wil mij graag inschrijven voor de nieuwsbrief