• Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

  Partner in resultaat

  Lees verder
  Partner in resultaat
 • Groeikapitaal voor het MKB

  Ondersteuning van uw organisatie met kennis en kapitaal

  Lees verder
  Productontwikkeling MKB
 • Participaties

  Meer informatie over onze MKB-portefeuille

  Lees verder
  Innovatie MKB

Investeringscommissie

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen B.V. is een closed-end aandelenfonds. Om samen met haar investeerders efficiënt samen te werken, werkt de fondsmanager samen met de investeringscommissie. De investeringscommissie bestaat uit investeerders in het fonds met een relevante expertise.

De investeringscommissie adviseert de fondsmanager van Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen B.V. en beoordeelt de Buy-out participaties, waarin het fonds beoogt te investeren.

Ook gedurende de looptijd van het fonds monitort de investeringscommissie de verworven participaties en ondersteunt zij samen met de fondsmanager de participaties op strategisch gebied. De investeringscommissie adviseert de fondsmanager over haar beleid ten aanzien van haar informatievoorziening en verslaglegging naar alle investeerders en haar stakeholders.

Hendrik Stegenga (voorzitter)

Hendrik  Stegenga heeft een brede ervaring als Enterprise Sales Director Software Benelux (IBM), waarbij het leiden van multidisciplinaire teams en het oplossen van complexe uitdagingen centraal stonden. In deze functie was Hendrik ook lid van het IBM Benelux Software Management team. Hendrik is tevens partner geweest bij PwC en was gedurende deze tijd actief op het gebied van Fast Moving Consumer Goods en Financial Services. Sinds dit jaar is hij meer actief met investeringen in start en scale ups.

Hij heeft Business Administration en Marketing gestudeerd en later opleidingen afgerond op het gebied van Strategic Sales management en Leadership strategy.