Ik vraag vrijblijvend meer informatie aan over MKB aandelen

MKB aandelen | Minimum rendementseis 8% op jaarbasis

Dividenduitkering 2 keer per jaar


Beleggen in een solide fondsstructuur middels MKB-aandelen.


Door onze unieke structuur is het participatiefonds in staat u twee keer per jaar dividend uit te keren.


Kenmerken van de MKB aandelen

  • Minimum rendementseis 8% op jaarbasis
  • Streefrendement 14,9% op jaarbasis
  • Solide fondsstructuur
  • Looptijd 4 tot 7,5 jaar
  • Deelname mogelijk vanaf € 100.000,-

Vraag meer informatie aan over de MKB-aandelen.

Sterke kenmerken van de MKB aandelen

De MKB aandelen bieden naast een aantrekkelijk rendement ook unieke kenmerken.
Beleggen in dit MKB participatiefonds biedt u:

MKB aandelen kennen circa
€ 1.500.000 aanvullend vermogen. Dit vermogen is achtergesteld op uw inleg middels de MKB aandelen.

Aanvullend vermogen

Het aandelenbelang van het MKB participatiefonds is gericht op het verkrijgen van preferentie ten opzichte van derde partijen.

Preferentie 

Doordat dit participatiefonds 5 inkomstenstromen realiseert is het participatiefonds  gericht op halfjaarlijkse dividend uitkereningen.

Dividend

Recent gerealiseerde participaties

Beleggen pielkenrood

Beleg gespreid in 12 tot 16 MKB-ondernemingen 

Middels dit MKB participatiefonds belegt u in een gespreide portefeuille van 12 tot 16 MKB-ondernemingen. Hiermee bereikt u met uw belegging een sectorbrede spreiding. Het totaal beoogde belegd volume van de MKB portefeuille bedraagt € 40.000.000.

Dit MKB participatiefonds is gericht op het verstrekken van groeikapitaal aan het MKB. Groeikapitaal is gericht op meer gevestigde bedrijven met uitbreidingsplannen. 


Samen met de ondernemers en onze beleggers wordt er gewerkt aan een stabiele onderneming die haar volledige groeimogelijkheden kan benutten. Naast kapitaal verstrekt het MKB participatiefonds tevens kennis aan de MKB-ondernemers.  


Onze huidige participaties kunnen dit onderschrijven.

Disclaimer

Beleggen in de certificaten van MKB aandelen brengt risico's met zich mee, zoals o.a. een koersrisico. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het participatiefonds te laten inkopen. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Lees het informatie memorandum zorgvuldig alvorens u besluit te investeren. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld, klik hier. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het informatie memorandum. De rendementen betreffen prognoses op basis van ervaringscijfers van de beheerder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De minimum rendementseis houdt in dat het participatiefonds minimaal 8% rendement (IRR) op jaarbasis moet hebben gerealiseerd voordat de beheerder aanspraak kan maken op een performance fee. Het rendement kan ook lager uitvallen, in welk geval de beheerder geen performance fee ontvangt. Piet Heinkade 55

1019 GM AMSTERDAM

Tel: 085 273 6177

E-mail: info@mkbpartmij.nl


Voor een afspraak bent u altijd welkom. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.Meer informatie over beleggen

Om direct meer informatie te verkrijgen over beleggen in aandelen bij Nederlandse MKB Participatiemaatschappij kunt u een afspraak maken met een van onze adviseurs. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Voor een overzicht van de aanvullende zekerheden en het rendement van de MKB aandelen kunt u het informatie document aanvragen.

Beleggen in MKB aandelen

Door te beleggen in het aandelenfonds spreidt u uw beleggingsportefeuille over 12 tot 16 MKB-ondernemingen. U kunt een aantrekkelijk jaarlijks rendement verwachten. Het geprognosticeerde rendement vanuit onze MKB aandelen staat op 14,9% op jaarbasis. De verwachte looptijd van de aandelen is 7,5 jaar en verhandelbaarheid van de aandelen is mogelijk.
Beleggen in een gespreide MKB Portefeuille middels groeikapitaal

Door te beleggen in MKB aandelen, financiert u als investeerder de realisatie van uitbreidingsplannen en innovatie bij participerende MKB-ondernemingen. MKB-ondernemingen zijn steeds vaker op zoek naar alternatieve financieringsmethoden. Veelal is de bank bereid om kapitaal aan de MKB-onderneming te verstrekken, onder voorwaarde dat een Participatiemaatschappij instapt.

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen B.V. spreidt haar investeringen over 12 tot 16 gevestigde MKB-ondernemingen in diverse sectoren. Beleggen in MKB-aandelen biedt u daarom een gezonde spreiding binnen uw beleggingsportefeuille.

Groeikapitaal is gericht op meer gevestigde bedrijven met uitbreidingsplannen. Het gaat hier in de regel om het nemen van een aandelenbelang in de MKB-onderneming.

Meer informatie over het beleggen in MKB aandelen?

Beleggen bij Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen B.V. biedt u aan aantrekkelijk rendement. Vraag direct het prospectus aan om inzicht te verkrijgen in de werking van de beleggingsfondsen en de verwachte rendementen. 

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken via 085 273 6177, of een mail sturen naar info@mkbpartmij.nl

© Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV 2018