Artikelen door mkbpartmij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij secureert haar fondsen

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verbeterd haar MKB Obligatiefondsen op drie fronten: Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verstrekt een pandrecht eerste in rang aan Stichting Obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij, ter meerdere zekerheid van de Obligatiehouders. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij heeft op haar initiatief besloten Stichting Nederlandse MKB Participatiemaatschappij op te richten, welke uitsluitend tot doel heeft het verkregen pandrecht eerste in rang […]

Nieuw initiatief ‘Nederlandse MKB Participatiemaatschappij’ geeft u direct pandrecht

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is een onafhankelijke partij en een initiatief om nieuwe defensieve MKB obligaties in een fonds aan te bieden. Het op maat ontwikkelde participatiebeleid van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij onderscheid zich door haar sterke groei-hexagoon, solvabiliteitseis en strenge selectiecriteria. Maar meer specifiek door het vestigen van een direct pandrecht op de aandelen aan de MKB […]

Nieuwe emissie Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V. Per 6 september geeft Nederlandse MKB Participatiemaatschappij een gesecureerde MKB-obligatielening uit. De MKB-obligatielening keert een vaste couponrente vanaf 7,5% tot 8,5% op jaarbasis uit. De MKB-obligatielening wordt gesecureerd middels 25% garantievermogen. Daarnaast ontvangen de obligatiehouders een pandrecht eerste in rang. Hierdoor zijn de MKB-obligaties maximaal gesecureerd. Kenmerken gesecureerde MKB-obligaties: Pandrecht eerste […]

Grote vraag naar gesecureerde MKB-obligaties

De uitgifte van de gesecureerde MKB-obligaties door Nederlandse MKB participatiemaatschappij B.V. verloopt  zeer succesvol. Door de grote vraag naar dit MKB-obligatiefonds zijn er nog enkele MKB-obligaties beschikbaar. Voor meer informatie bel 085 273 6177. U kunt ons ook per e-mail info@mkbpartmij.nl uw vragen stellen.