Aandelen kopen via MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV investeert in 12 tot 16 MKB-ondernemingen met een spreiding over diverse sectoren.

Naast het aantrekkelijk rendement biedt Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV haar aandeelhouders ook aanvullende zekerheden. u vindt meer informatie over de zekerheden in het prospectus.

Voor meer informatie omtrent aandelen kopen van Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV, verwijzen wij u naar deze pagina of vraag het prospectus aan.

Hier vindt u meer informatie over de nieuwe aandelenemissie en kunt u het prospectus aanvragen. De minimumafname is tien MKB aandelen voor een minimum van € 100.000,-.

Als investeerder heeft u recht op een eenmalige incentive fee, welke geldt vanaf vijftien MKB aandelen. Na uitgifte van de aandelen wordt deze incentive fee direct uitgekeerd.

Dividenduitkeringen Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV

Lees meer over twee jaarlijkse dividenduitkeringen

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV keert tweejaarlijks dividend (deze komt voort uit de vaste inkomstenstroom) uit  aan investeerders.

Deze vaste inkomensstromen bestaan o.a. uit de renteopbrengsten vanuit de MKB-ondernemingen en de winstuitkeringen uit de gerealiseerde resultaten van de MKB-ondernemingen (op jaarbasis).

Ook deelt een houder van MKB-aandelen in de verkoopopbrengsten van de MKB-ondernemingen op einddatum. Het  is mogelijk om vrijblijvend aandelen te reserveren, alvorens u het definitieve besluit neemt deze aandelen te kopen.

Hier vindt u meer informatie over het kopen van aandelen.

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV spreidt haar investeringen over diverse sectoren. Wij zijn voornemens te participeren in twaalf tot zestien MKB-ondernemingen. De minimale rendementseis voor de investeerders staat vastgesteld op 8%. Initiatiefnemers hebben pas recht op een performance fee als het minimum van 8% rendement (op einddatum) is bereikt.

Aandelen kopen van MKB Participatiemaatschappij

Lees meer over de aankoop mogelijkheden van MKB aandelen

Om direct aandelen te kopen met een verwacht rendement van 14,9% (op jaarbasis) kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 085 273 6177. Via dit telefoonnummer is het mogelijk om meer  informatie  te  verkrijgen  over  aandelen  kopen van Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV.

Online  inschrijven is  ook  mogelijk. Aandelen kopen brengt een koersrisico  met  zich  mee. Het ingeschatte geprognosticeerde rendement is het verwachte rendement en is niet gegarandeerd.

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV adviseert het volledige prospectus door te lezen alvorens aandelen te kopen. In het prospectus zijn de voornaamste risico’s opgenomen om u in staat te stellen de voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Investeringsbeleid

Lees meer over ons investeringsbeleid

Wij zoeken naar MKB-ondernemingen die willen vernieuwen en groei-ambities hebben en daarvoor extra gekwalificeerd personeel moeten aannemen. Als aandeelhouder bij Nederlandse MKB Participatiemaatschappij behaalt u een aantrekkelijk rendement door middel van investeringen in een gespreide portefeuille, waardoor uw vermogen defensief is gespreid. Waar er naar investeerders wordt gezocht  in het MKB, daar is de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. Om aandelen te kopen of meer informatie te ontvangen verwijzen wij u naar onze contactpagina.

Prospectus aanvraagformulier

prospectus-aandelen