Op 15 september j.l. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus Nederlandse MKB Participatiemaatschappij V B.V. goedgekeurd. De inschrijving op het vijfde NLMP obligatiefonds opent op maandag 25 september a.s.. Geïnteresseerde beleggers kunnen vanaf maandag 25 september a.s. inschrijven op de NLMP-obligaties. Het Fonds investeert in winstgevende ondernemingen die onder andere actief zijn in sectoren als e-commerce, handel en digital marketing.

De Autoriteiten Financiële Markten (AFM) heeft het prospectus getoetst en goedgekeurd op volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie. Dit mag echter niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden NLMP-obligaties. Basseer uw beslissing om deel te nemen op het uitgebreide prospectus, welke u vrij kunt downloaden.

Aantrekelijk rendement op NLMP-obligaties en toegang tot private equity vanaf een inleg ad € 20.000,-.

‘’Het fonds biedt een aantrekkelijk rendement dat ieder kwartaal wordt uitgekeerd’’, aldus Leon Breed, bestuurder van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NLMP). Er worden vier klassen NLMP obligaties uitgegeven en investeerders kunnen deelnemen vanaf € 20.000,-. De NLMP obligaties keren op jaarbasis een couponrente uit vanaf 5% tot 6,5% op jaarbasis, afhankelijk van de inleg. Het totale fondsvolume bedraagt € 25.000.000,- opgebouwd uit €6.250.000,- eigen vermogen en € 18.750.000,- aan NLMP obligaties. Met dit kapitaal verwacht het fonds in circa 10 winstgevende MKB-ondernemingen te investeren. Met de uitgifte van NLMP-obligaties biedt NLMP de mogelijkheid aan beleggers om nu ook via NLMP-obligaties te beleggen in Private Equity met een inleg vanaf € 20.000,-.

Voortzetting van onze groeistrategie voor Nederlandse MKB-ondernemingen

Het fonds koopt MKB-ondernemingen zonder gebruik te maken van bankfinanciering. Dit geeft de ondernemingen meer ruimte om te investeren in groei en innovatie. De deelnemingen waarin het fonds kan participeren kunnen wel gebruik maken van werkkapitaal financiering die door een bank of het fonds worden verstrekt. ‘’De afgelopen jaren hebben wij onze portefeuille flink kunnen uitbreiden. Door de uitbreiding van onze portefeuille van MKB-ondernemingen hebben wij ook veel getalenteerde ondernemers weten aan te sluiten bij NLMP. Samen met NLMP en onze ondernemers zetten wij het groeipad voort, middels de focus op synergie in toekomstige transacties.’’, zegt Menno Hulst, Investment Director. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij voert een actieve buy and build strategie om gericht maar versneld hun portfolio-ondernemingen te laten groeien.

NLMP bouwt samen met haar ondernemers verder middels haar Buy & Build strategie

Het zijn de ondernemers die tegenwoordig steeds vaker de regie/de leiding nemen bij het speuren naar complementaire ondernemingen die goed bij hun huidige ondernemingen zouden kunnen passen. Of nog mooier, (zoals recent het geval was) dat overnamekandidaten zichzelf melden bij de portefeuille bedrijven van NLMP. ‘Dat is een duidelijke trendbreuk als je het vergelijkt met het verleden en een nieuw hoogtepunt die wij hebben bereikt in de ruim zeven jaar die we nu actief zijn’, aldus Leon Breed (Managing Partner).

Een recent voorbeeld van een overnamekandidaat die zich spontaan meldde bij NLMP was Altranet. Daar speelde de ondernemer achter A.K. For Pets zelf een sleutelrol bij de overname. ‘A.K. For Pets en Altranet stonden allebei op dezelfde internationale beurs in het Italiaanse Bologna en daar zijn de eerste initiële contacten gelegd met Altranet door de ondernemer achter A.K. For Pets. Het is een mooi voorbeeld van buy-and-build waarbij een van onze ondernemers zelf de regie heeft genomen en het overnametraject in gang heeft gezet,’ vertelt Menno Hulst.

Voor meer informatie over de NLMP-obligaties klikt u hier.

Risico’s 

Investeren in NLMP-obligaties brengt materiele risico’s met zich mee. Ten aanzien van de uitgevende instelling en NLMP-obligaties noemen wij als voorbeelden:

  • Tegenvallende uitkering door deelnemingen;
  • Financieringsrisico op het niveau van deelnemingen;
  • Later dan verwachte liquidatie van illiquide bezittingen;
  • De couponrente kan worden opgeschort;
  • De NLMP-obligaties kunnen vervroegd worden afgelost;
  • De NLMP-obligaties zijn beperkt verhandelbaar. 

Verwezenlijking van deze en andere risico’s kan ertoe leiden dat wij uw rente en/of aflossing aan het einde van de looptijd niet geheel kunnen terugbetalen. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus. De inschrijving is verlengt tot 30 augustus 2024.